| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX-216-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art.5ust.1 i   ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i   opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z   2010 roku nr 95 poz.613 z   późn .zm.) art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) art.4 ust.1 i   art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z   2011r. Nr 197poz. 1172 ) oraz w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. ( M. P. poz. 587 z   dn.14.08.2012r )  

Rada Gminy Nędza,  

u c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   O k r e ś l a   się   wysokość stawek w   podatku od nieruchomości na   2013   rok następująco:  

1)   od gruntów   :  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej ,bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków   – 0, 88   zł od 1   m² powierzchni   ;  

b)   pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych-   4,51 zł od 1hektara powierzchni ;   c ) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   0,31   zł od 1   m² powierzchni   ;  

2)   od budynków lub ich części :  

a)   mieszkalnych -   0,68 zł   od 1m² powierzchni użytkowej   ;  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   20,54 zł   od 1m² powierzchni użytkowej  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,65   zł od 1m² powierzchni użytkowej  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej ,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń–   4,51   zł od 1m² powierzchni użytkowej   ;  

e)   pozostałych , w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   6,51 zł   od 1m² powierzchni użytkowej   ;  

f)   od domków letniskowych –   7,66   zł od 1m² powierzchni użytkowej   ;  

3)   od budowli –   2%   ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   oraz ust.3-7,  

4)   od budowli –   0,2 %   ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   oraz ust.3-7, w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w   wodę .  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XVIII/120/2011 z   dnia 21 listopada 2011 roku w   sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 295 poz. 4924 ).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  


§   4.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , z   mocą obowiązującą od   1 stycznia 2013 roku.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »