| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX-217-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8   ,art.40 ust.1 art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 roku NR 142 poz.1591 z   późń. zm.) art.10 ust.1 i   2 ,art.12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. ( M.P. 2012.743 ) i   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. ( M.P.2012.587) Rada Gminy Nędza uchwala ,co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

powyżej 3,5 do 5,5  
włącznie  

powyżej 5,5 do 9  
włącznie  

powyżej 9  
i mniej niż 12  

Stawka podatku w   złotych  

568  

854  

1140  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

2 osie  

nie mniej  
niż  
 

mniej niż  

 

zawieszenie osi pneumatyczne  
lub równoważne  

inny system zawieszenia  
 

Stawka podatku w   złotych  

12  

15  

568  

792  

15  

 

1140  

1780  

 

 

3 osie  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

19  

430  

786  

19  

23  

940  

1448  

23  

 

1448  

2274  

 

4 osie i   więcej  

Stawka podatku w   złotych  

12  

27  

992  

1488  

27  

29  

1488  

2416  

29  

 

2416  

2966  

2)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

-   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7   ton -1068,00 zł.  

-   ciągniki o   dopuszczalnej masie powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton - 1350,00 zł.  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

2 osie  

nie mniej  
niż  

mniej  
niż  
 

zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

12  

25  

430  

712  

25  

31  

854  

1350  

31  

 

1746  

2350  
 

 

 

3 osie  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

40  

1778  

2390  

40  

 

2390  

3072  

3)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -   430,00zł.  

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

1 oś  

nie mniej  
niż  

mniej  
niż  
 

zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

12  

25  

430  

712  

25  

 

498  

854  

 

 

2 osie  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

28  

430  
 

440  
 

28  

33  

924  
 

1210  

33  

38  

1210  

1850  
 

38  

 

1634  

2390  

 

 

3 osie  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

 

1350  

 

1850  

5)   od autobusów  

 

mniej niż 30 miejsc siedzących  

równej lub więcej niż 30 miejsc siedzących  

Stawka podatku w   złotych  

1564  
 

1850  
 

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »