| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX-217-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8   ,art.40 ust.1 art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 roku NR 142 poz.1591 z   późń. zm.) art.10 ust.1 i   2 ,art.12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. ( M.P. 2012.743 ) i   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. ( M.P.2012.587) Rada Gminy Nędza uchwala ,co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

powyżej 3,5 do 5,5  
włącznie  

powyżej 5,5 do 9  
włącznie  

powyżej 9  
i mniej niż 12  

Stawka podatku w   złotych  

568  

854  

1140  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

2 osie  

nie mniej  
niż  
 

mniej niż  

 

zawieszenie osi pneumatyczne  
lub równoważne  

inny system zawieszenia  
 

Stawka podatku w   złotych  

12  

15  

568  

792  

15  

 

1140  

1780  

 

 

3 osie  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

19  

430  

786  

19  

23  

940  

1448  

23  

 

1448  

2274  

 

4 osie i   więcej  

Stawka podatku w   złotych  

12  

27  

992  

1488  

27  

29  

1488  

2416  

29  

 

2416  

2966  

2)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

-   ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7   ton -1068,00 zł.  

-   ciągniki o   dopuszczalnej masie powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton - 1350,00 zł.  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

2 osie  

nie mniej  
niż  

mniej  
niż  
 

zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

12  

25  

430  

712  

25  

31  

854  

1350  

31  

 

1746  

2350  
 

 

 

3 osie  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

40  

1778  

2390  

40  

 

2390  

3072  

3)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -   430,00zł.  

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

1 oś  

nie mniej  
niż  

mniej  
niż  
 

zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

12  

25  

430  

712  

25  

 

498  

854  

 

 

2 osie  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

28  

430  
 

440  
 

28  

33  

924  
 

1210  

33  

38  

1210  

1850  
 

38  

 

1634  

2390  

 

 

3 osie  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

 

1350  

 

1850  

5)   od autobusów  

 

mniej niż 30 miejsc siedzących  

równej lub więcej niż 30 miejsc siedzących  

Stawka podatku w   złotych  

1564  
 

1850  
 

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »