| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/225/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/88/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe

              Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 10 i   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami i   innymi podmiotami, na wniosek Komisji   Sportu, Rekreacji, Turystyki, Bezpieczeństwa, Porządku Prawnego   ,   Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:  

§   1.   1.   1 W   Załączniku do Uchwały nr XIV/88/11 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 29 września 2011 r. „Regulamin określający zasady i   tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe” wprowadza się następujące zmiany:  

§   1.   ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:  

§   1.   ust.2 Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział w   współzawodnictwie sportowym w   danej dziedzinie sportu olimpijskiego, w   kategorii młodzik, junior młodszy, junior i   młodzieżowiec, zgodnie z   przepisami odpowiedniego związku sportowego, który spełnił jeden z   poniższych warunków:  

a)   został zakwalifikowany do udziału w   Igrzyskach Olimpijskich, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,  

b)   zajął medalowe miejsce w   zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski. .

2.   Dodaje się w   § 1   ust. 4   w następującym brzmieniu:  

§   1.   ust. 4   Zawodnicy, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w   innych dyscyplinach niż te, o   których jest mowa w   § 1   ust. 2   mogą uzyskać stypendium sportowe uzależnione od wyniku sportowego, popularności dyscypliny i   znaczenia danego sportu dla Gminy Świerklaniec oraz stopnia rywalizacji w   poszczególnych zawodach. .

3.   Dodaje się w   § 4   ust. 2   lit. d) w   następującym brzmieniu:  

§   4.   ust. 2   lit. d) zawodnik powyżej 18 lat – 250 zł. miesięcznie brutto. .

§   2.   Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Kubanek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »