| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/225/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/88/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe

              Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 10 i   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami i   innymi podmiotami, na wniosek Komisji   Sportu, Rekreacji, Turystyki, Bezpieczeństwa, Porządku Prawnego   ,   Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:  

§   1.   1.   1 W   Załączniku do Uchwały nr XIV/88/11 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 29 września 2011 r. „Regulamin określający zasady i   tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe” wprowadza się następujące zmiany:  

§   1.   ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:  

§   1.   ust.2 Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział w   współzawodnictwie sportowym w   danej dziedzinie sportu olimpijskiego, w   kategorii młodzik, junior młodszy, junior i   młodzieżowiec, zgodnie z   przepisami odpowiedniego związku sportowego, który spełnił jeden z   poniższych warunków:  

a)   został zakwalifikowany do udziału w   Igrzyskach Olimpijskich, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,  

b)   zajął medalowe miejsce w   zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski. .

2.   Dodaje się w   § 1   ust. 4   w następującym brzmieniu:  

§   1.   ust. 4   Zawodnicy, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w   innych dyscyplinach niż te, o   których jest mowa w   § 1   ust. 2   mogą uzyskać stypendium sportowe uzależnione od wyniku sportowego, popularności dyscypliny i   znaczenia danego sportu dla Gminy Świerklaniec oraz stopnia rywalizacji w   poszczególnych zawodach. .

3.   Dodaje się w   § 4   ust. 2   lit. d) w   następującym brzmieniu:  

§   4.   ust. 2   lit. d) zawodnik powyżej 18 lat – 250 zł. miesięcznie brutto. .

§   2.   Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Kubanek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Regulska-Cieślak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »