| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie stawek dziennych opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.17, art.19 pkt.1 lit. b oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie gónych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z dnia 14 sierpnia 2012 poz. 587).

Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości1,45 zł za każdy dzień pobytu.

§ 2. 1. Opłata jest płatna z góry za cały okres pobytu.

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, kierujące hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi lub wycieczkowymi, kwaterami prywatnymi, schroniskami, kampingami, polami biwakowymi, albo podobnymi obiektami usługowymi, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na terenie Gminy Jeleśnia, w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

4. Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczenia wpływów z budżetem gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, odprowadzając je na konto gminy lub wpłacając do kasy Urzędu Gminy.

5. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/87/2011Rady Gmina Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stawek dziennych opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru
na rok 2012 r. oraz Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie stawek dziennych opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na 2012 rok.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewództwaŚląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/158/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/158/2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »