| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 268/XXVI/2012 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 157/XVI/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art.6 ust.13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tj.Dz. U. z   2010r. nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art.6a ust.11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (tj.: Dz. U. z   2006r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.) oraz art.6 ust.9 ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym (Dz. U. z   2002r. Nr 200, poz.1682 ze zm.)  Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr 157/XVI/2011 Rady Gminy w   Koszęcinie z   dnia 15 listopada 2011 w   sprawie zatwierdzenia wzorów druków w   wymiarach podatkowych wprowadza się następujące zmiany:  

1)   Załącznik Nr 10 określający wzór druku ,, Informacja w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1) otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   3.   Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa  dokonuje w   zakresie swojej regulacji  wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 

1.dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z   17.12.1992),

2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania  niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999)

 

Dane dotyczące ogłoszenia  aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania  przez  Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą  ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 


Załącznik do Uchwały Nr 268/XXVI/2012
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »