| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/193/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 2 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Tworóg na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113) – działając na wniosek Wójta,  

Rada Gminy Tworóg  
uchwala:  

§ 1.  

Dokonuje się podziału Gminy Tworóg na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§ 2.  

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.  

§ 4.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§ 5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg  


Maria   Łukoszek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/193/2012    
Rady Gminy Tworóg    
z dnia 2   października 2012 r.  
 

Ilość mieszkańców w   całej gminie: 7938  

Liczba mandatów: 15  

Liczba przedstawicielstwa wynosi   529,2 osób   (7938 : 15 = 529,2)  

 

Numer okręgu wyborczego  

Granice okręgu  

Liczba radnych wybieranych  
w okręgu  

1  

Sołectwo Tworóg – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Głowackiego, Jodłowa, Lipowa, Młyńska, Polna, Renarda, Składowa, Słoneczna, Sosnowa, Świniowicka, Wierzbowa  

1  

2  

Sołectwo Tworóg – ulice: Grunwaldzka, Kochanowskiego, Kolejowa, Kopernika, Kotowska, Lubliniecka, Spokojna,  
Plac Wolności, Tarnogórska, Zamkowa  

1  

3  

Sołectwo Tworóg – ulice: Dolna, Górna, Graniczna, Jankowskiego, Miarki, Prosta, Równoległa, Skośna, Wąska  

1  

4  

Sołectwo Tworóg – ulice: Kościuszki, Krótka, Leśna, Powstańców Śląskich, Pułaskiego, Słowackiego, Szkolna, Wrzosowa  

1  

5  

Sołectwo Tworóg – ulice: Asnyka, Kościelna, Krasińskiego, Mickiewicza, Nowa, Reja  

1  

6  

Sołectwo Koty – ulice: Klonowa, Leśna, Ogrodowa, Piaskowa, Potępska, Sosnówka, Tarnogórska  

1  

7  

Sołectwo Koty – ulice: Lubliniecka, Polna, Pusta Kuźnica, Sikorek, Starowiejska, Stawowa, Studzienna, Szkolna, Szpaków, Topolowa, Wiejska, Księdza Henryka Gawelczyka  

1  

8  

Sołectwo Nowa Wieś Tworoska  

1  

9  

Sołectwo Hanusek  

1  

10  

Sołectwo Boruszowice – ulice: Armii Krajowej, Słowiańska, Jedności, Nowy Świat, Obrońców Pokoju, Składowa, B. Chłopskich  

1  

11  

Sołectwo Boruszowice – ulice: Szkolna,  
Łączności, Cicha, Jasna, Braci Wolko, Traugutta, Sosnowa,  
Modrzewiowa, Brzozowa, Świerkowa, Kaletańska, Zielona;  
Sołectwo Mikołeska  

1  

12  

Sołectwo Brynek  

1  

13  

Sołectwo Połomia  

1  

14  

Sołectwo Wojska  

1  

15  

Sołectwo Świniowice  

1  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »