| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/229/12 Rady Gminy Jasienica

z dnia 10 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2008-2013

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt. 1   i ust.2 ustawy z   dnia 21 czerwca 2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. z   2005r. Dz. U. Nr 31, poz.266, z   późn. zm.)  

Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Uchwale Nr XX/172/2008 Rady Gminy Jasienica z   dnia 24 kwietnia 2008r. w   sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w   latach 2008-2013 wprowadza się następujące zmiany:  

1.   §2 otrzymuje brzmienie:  

§   2.   1.   W   roku 2008 prognozuje się utrzymanie stanu liczbowego lokali mieszkalnych na poziomie 47-49, w   tym 17 lokali socjalnych.  

2.   W roku 2009 prognozuje się utrzymanie stanu liczbowego lokali mieszkalnych na poziomie 47-49, w   tym 17 lokali socjalnych.  

3.   W roku 2010 prognozuje się utrzymanie stanu liczbowego lokali mieszkalnych na poziomie 47-49, w   tym 17 lokali socjalnych.  

4.   W roku 2011 prognozuje się utrzymanie stanu liczbowego lokali mieszkalnych na poziomie 47-49, w   tym 17 lokali socjalnych.  

5.   W roku 2012 prognozuje się utrzymanie stanu liczbowego lokali mieszkalnych na poziomie 47-49, w   tym 23 lokale socjalne.  

6.   W roku 2013 prognozuje się utrzymanie stanu liczbowego lokali mieszkalnych na poziomie 47-49, w   tym 23 lokale socjalne.  

7.   Podziału lokali na socjalne i   pozostałe lokale mieszkalne dokonano zgodnie z   załącznikiem do uchwały. .

2.   § 6   ust.1 otrzymuje brzmienie:  

§   6.   1.   Stawka czynszu za 1m² wynosi 2,00zł. .

3.   § 7   otrzymuje brzmienie:  

§   7.   1.   Czynniki podwyższające stawkę czynszu:  

1)   doprowadzenie sieci gazowej do budynku +10%  

2)   łazienka w   lokalu mieszkalnym +5%  

3)   wc w   lokalu mieszkalnym +5%  

4)   wydzielona kuchnia w   lokalu mieszkalnym +5%  

5)   położenie budynku –szkoła w   tej samej miejscowości +2%  

6)   położenie budynku – zakład opieki zdrowotnej w   tej samej miejscowości +2%  

2.   Czynniki obniżające stawkę czynszu:  

1)   brak łazienki w   lokalu mieszkalnym -5%  

2)   brak wc w   lokalu mieszkalnym -5%  

3)   brak bieżącej wody w   budynku – 10%  

4)   brak wydzielonej kuchni w   lokalu mieszkalnym -5%  

5)   lokal na poddaszu-5%.  

6)   brak kanalizacji sanitarnej -10% .

4.   § 9   otrzymuje brzmienie:  

§   9.   Stawka czynszu za najem lokalu socjalnego jest równa 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w   mieszkaniowym zasobie Gminy. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 


Załącznik   do Uchwały Nr XXII/229/12    
Rady Gminy Jasienica    
z dnia 10 października 2012 r.  
 

Podział lokali na lokale socjalne i   pozostałe lokale mieszkalne w   mieszkaniowym zasobie Gminy Jasienica.  

I.   Lokale socjalne w   mieszkaniowym zasobie Gminy Jasienica:  

 

Lp.  

Adres  

Powierzchnia lokalu  

  1  

Międzyrzecze Górne.98 lokal nr 1  

14,10 m²  

  2  

Międzyrzecze Górne 98 lokal nr 2  

25,20 m²  

  3  

Międzyrzecze Górne 98 lokal nr 7  

24,00 m²  

  4  

Międzyrzecze Górne 98 lokal nr 8  

16,30 m²  

  5  

Międzyrzecze Górne 98 lokal nr 10  

13,10 m²  

  6  

Rudzica 92 lokal nr 1  

57,60 m²  

  7  

Rudzica 92 lokal nr 2  

38,90 m²  

  8  

Rudzica 92 lokal nr 4  

40,10 m²  

  9  

Rudzica 158 lokal nr 1  

57,80 m²  

  10  

Rudzica 158 lokal nr 2  

34,00 m²  

  11  

Rudzica 158 lokal nr 3  

34,90 m²  

  12  

Rudzica 158 lokal nr 4  

30,40 m²  

  13  

Rudzica 158 lokal nr 5  

32,40 m²  

  14  

Rudzica 158 lokal nr 6  

22,00 m²  

  15  

Rudzica 158 lokal nr 7  

28,80 m²  

  16  

Rudzica 158 lokal nr 8  

35,50 m²  

  17  

Landek 29 lokal nr 1  

31,60 m²  

  18  

Landek 29 lokal nr 2  

30,20 m²  

  19  

Landek 29 lokal nr 3  

19,40 m²  

  20  

Landek 29 lokal nr 4  

47,10 m²  

  21  

Landek 29 lokal nr 5  

5,80 m²  

  22  

Landek 29 lokal nr 6  

12,60 m²  

II.   Pozostałe lokale mieszkalne w   mieszkaniowym zasobie Gminy Jasienica:  

 

Lp.  

Adres  

Powierzchnia lokalu  

  1  

Jasienica 495 lokal nr 1  

62,40 m²  

  2  

Jasienica 495 lokal nr 2  

63,20 m²  

  3  

Mazańcowice 347 lokal nr 1  

69,50 m²  

  4  

Mazańcowice 360 lokal nr 4  

52,00 m²  

  5  

Mazańcowice 350 lokal nr 1  

40,00 m²  

  6  

Rudzica 2   lokal nr 1  

22,30 m²  

  7  

Rudzica 2   lokal nr 2  

34,90 m²  

  8  

Rudzica 2   lokal nr 6  

49,60 m²  

  9  

Rudzica 2   lokal nr 7  

75,20 m²  

  10  

Rudzica 42 lokal nr 1  

30,50 m²  

  11  

Rudzica 42 lokal nr 2  

38,90 m²  

  12  

Rudzica 42 lokal nr 3  

55,60 m²  

  13  

Rudzica 42 lokal nr 4  

38,40 m²  

  14  

Rudzica 218 lokal nr 1  

67,40 m²  

  15  

Rudzica 218 lokal nr 2  

33,50 m²  

  16  

Rudzica 218 lokal nr 4  

67,40 m²  

  17  

Rudzica 350 lokal nr 1  

65,00 m²  

  18  

Rudzica 350 lokal nr 2  

82,90 m²  

  19  

Wieszczęta 77 lokal nr1  

49,00 m²  

  20  

Wieszczęta 77 lokal nr 2  

37,90 m²  

  21  

Wieszczęta 77 lokal nr 4  

49,50 m²  

  22  

Wieszczęta 77 lokal nr 5  

37,90 m²  

  23  

Międzyrzecze Górne 98 lokal nr 3  

51,50 m²  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »