| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 91/XVII/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Kamienica Polska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i § 4   oraz art. 420 § 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U.Nr 21, poz. 113 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Kamienica Polska  

Rada Gminy Kamienica Polska uchwala, co następuje  

§   1.  

Dokonuje się podziału Gminy Kamienica Polska na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych .  

§   2.  

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik  nr 1   do niniejszej uchwały .  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.  

§   4.  

Traci moc uchwała Rady Gminy Kamienica Polska Nr 225/XXVII/2002 z   dnia 19 czerwca 2002 r. w   sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i   numerów, liczby radnych wybieranych w   każdym z   nich oraz utworzenia obwodów głosowania.  

§   5.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   6.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   sołectwach.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Kamienica Polska obejmującej lata 2010 - 2014.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marian   Kaźmierczak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 91/XVII/2012    
Rady Gminy Kamienica Polska    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

Podział Gminy Kamienica Polska na okręgi wyborcze jednomandatowe  

Ilość mieszkańców w   Gminie Kamienica Polska według stanu na dzień 30.06.2012r. : 5530  

Liczba mandatów : 15  

Jednolita norma przedstawicielska wynosi 369 osób ( 5530 : 15 = 369 )  

 

Numer okręgu wyborczego  

Granice okręgu  

Liczba radnych wybieranych w   okręgu  

1  

Sołectwo Kamienica Polska,  
ulice: Domagalskiej, Ferensa,  
Konopnickiej od nr 1   do 57 - nieparzyste  
i od nr 2   do nr 64 - parzyste, Osiedlowa  
 

1  

2  

Sołectwo Kamienica Polska,  
ulica Konopnickiej od nr 59 do 135 – nieparzyste  
i od nr 66 do nr 224 – parzyste  
 

1  

3  

Sołectwo Kamienica Polska,  
ulice: Jastrzębska, Konopnickiej od nr 137 do nr 225 – nieparzyste i   od nr 226 do nr 350 – parzyste, Kościuszki  
 

1  

4  

Sołectwo Kamienica Polska,  
ulice: Apteczna, Konopnickiej od nr 225A do nr 265 - nieparzyste i   od nr 352 do nr 402 parzyste  
Kopalniana, Magazynowa, Południowa, Wspólna  
 

1  

5  

Sołectwo Kamienica Polska,  
Podlesie  
Romanów  
 

1  

6  

Sołectwo Osiny  
ulica Częstochowska od nr 1   do nr 163 - nieparzyste  
i od nr 2   do nr 162 - parzyste  
 

1  

7  

Sołectwo Osiny  
ulice: Częstochowska od nr 165 do nr 205 - nieparzyste  
i od nr 164 do nr 212 - parzyste  
Górnicza, Leśna, Jasna, Osiedlowa, Strażacka, Szkolna  
 

1  

8  

Sołectwo Rudnik Wielki  
ulice: Cicha, Modrzewiowa, Nowa, Rzeczna, Słoneczna  
od nr 1   do nr 113 – nieparzyste i   od nr 2   do nr 116 – parzyste  
Sosnowa  

1  

9  

Sołectwo Rudnik Wielki  
ulice: Brzozowa, Gajowa, Parkowa,  
Słoneczna od nr 115 do nr 223 - nieparzyste  
i od nr 118 do nr 248 - parzyste  
 

1  

10  

 

Sołectwo Wanaty  
ulice: Boczna, Topolowa, Warszawska, Wierzbowa  

1  

11  

 

Sołectwo Wanaty  
ulice: Karoliny, Klonowa, Osińska, Spokojna  
 

1  

 

12  

Sołectwo Zawada  
ulica Długa od nr 1   do nr 187- nieparzyste  
i od nr 2   do nr 174 - parzyste  

1  

13  

Sołectwo Zawada  
ulice: Akacjowa, Botaniczna, Krótka, Leśna  
Kolonia Klepaczka  
ulice: Polna, Transportowa, Zielona  

1  

14  

Sołectwo Zawisna  
- od nr 1   do nr 99- nieparzyste  
i od nr 2   do nr 68A - parzyste  

1  

15  

Sołectwo Zawisna  
- od nr 101 do nr 177 - nieparzyste  
i od nr 70 do nr 164 - parzyste  

1  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »