| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 91/XVII/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Kamienica Polska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i § 4   oraz art. 420 § 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U.Nr 21, poz. 113 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Kamienica Polska  

Rada Gminy Kamienica Polska uchwala, co następuje  

§   1.  

Dokonuje się podziału Gminy Kamienica Polska na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych .  

§   2.  

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik  nr 1   do niniejszej uchwały .  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.  

§   4.  

Traci moc uchwała Rady Gminy Kamienica Polska Nr 225/XXVII/2002 z   dnia 19 czerwca 2002 r. w   sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i   numerów, liczby radnych wybieranych w   każdym z   nich oraz utworzenia obwodów głosowania.  

§   5.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   6.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   sołectwach.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Kamienica Polska obejmującej lata 2010 - 2014.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marian   Kaźmierczak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 91/XVII/2012    
Rady Gminy Kamienica Polska    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

Podział Gminy Kamienica Polska na okręgi wyborcze jednomandatowe  

Ilość mieszkańców w   Gminie Kamienica Polska według stanu na dzień 30.06.2012r. : 5530  

Liczba mandatów : 15  

Jednolita norma przedstawicielska wynosi 369 osób ( 5530 : 15 = 369 )  

 

Numer okręgu wyborczego  

Granice okręgu  

Liczba radnych wybieranych w   okręgu  

1  

Sołectwo Kamienica Polska,  
ulice: Domagalskiej, Ferensa,  
Konopnickiej od nr 1   do 57 - nieparzyste  
i od nr 2   do nr 64 - parzyste, Osiedlowa  
 

1  

2  

Sołectwo Kamienica Polska,  
ulica Konopnickiej od nr 59 do 135 – nieparzyste  
i od nr 66 do nr 224 – parzyste  
 

1  

3  

Sołectwo Kamienica Polska,  
ulice: Jastrzębska, Konopnickiej od nr 137 do nr 225 – nieparzyste i   od nr 226 do nr 350 – parzyste, Kościuszki  
 

1  

4  

Sołectwo Kamienica Polska,  
ulice: Apteczna, Konopnickiej od nr 225A do nr 265 - nieparzyste i   od nr 352 do nr 402 parzyste  
Kopalniana, Magazynowa, Południowa, Wspólna  
 

1  

5  

Sołectwo Kamienica Polska,  
Podlesie  
Romanów  
 

1  

6  

Sołectwo Osiny  
ulica Częstochowska od nr 1   do nr 163 - nieparzyste  
i od nr 2   do nr 162 - parzyste  
 

1  

7  

Sołectwo Osiny  
ulice: Częstochowska od nr 165 do nr 205 - nieparzyste  
i od nr 164 do nr 212 - parzyste  
Górnicza, Leśna, Jasna, Osiedlowa, Strażacka, Szkolna  
 

1  

8  

Sołectwo Rudnik Wielki  
ulice: Cicha, Modrzewiowa, Nowa, Rzeczna, Słoneczna  
od nr 1   do nr 113 – nieparzyste i   od nr 2   do nr 116 – parzyste  
Sosnowa  

1  

9  

Sołectwo Rudnik Wielki  
ulice: Brzozowa, Gajowa, Parkowa,  
Słoneczna od nr 115 do nr 223 - nieparzyste  
i od nr 118 do nr 248 - parzyste  
 

1  

10  

 

Sołectwo Wanaty  
ulice: Boczna, Topolowa, Warszawska, Wierzbowa  

1  

11  

 

Sołectwo Wanaty  
ulice: Karoliny, Klonowa, Osińska, Spokojna  
 

1  

 

12  

Sołectwo Zawada  
ulica Długa od nr 1   do nr 187- nieparzyste  
i od nr 2   do nr 174 - parzyste  

1  

13  

Sołectwo Zawada  
ulice: Akacjowa, Botaniczna, Krótka, Leśna  
Kolonia Klepaczka  
ulice: Polna, Transportowa, Zielona  

1  

14  

Sołectwo Zawisna  
- od nr 1   do nr 99- nieparzyste  
i od nr 2   do nr 68A - parzyste  

1  

15  

Sołectwo Zawisna  
- od nr 101 do nr 177 - nieparzyste  
i od nr 70 do nr 164 - parzyste  

1  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »