| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 94/XVII/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamienica Polska oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5   poz. 13 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kamienica Polska uchwala, co następuje:  

§   1.  

1)   Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamienica Polska.  

2)   Wykaz przystanków, o   których mowa powyżej, stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

3)   Określa się Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamienica Polska, stanowiący załącznik Nr 2.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marian   Kaźmierczak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 94/XVII/2012    
Rady Gminy Kamienica Polska    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamienica Polska  

 

Lp.  

Miejscowość  

Nazwa przystanku  

1  

Kamienica Polska  

Kamienica Polska  

2  

Kamienica Polska  

Kamienica Polska Kościół  

3  

Kamienica Polska  

Kamienica Polska Tkacz  

4  

Kamienica Polska  

Kamienica Polska UPT  

5  

Rudnik Wielki  

Rudnik Wielki I  

6  

Osiny  

Osiny  

7  

Osiny  

Osiny Skrzyżowanie  

8  

Osiny  

Osiny Szkoła  

9  

Romanów  

Romanów  

10  

Romanów  

Romanów I  

11  

Rudnik Wielki  

Rudnik Wielki  

12  

Rudnik Wielki  

Rudnik Wielki Szkoła  

13  

Wanaty  

Wanaty  

14  

Zawada  

Zawada /DK-1/  

15  

Zawisna  

Zawisna Pętla  

16  

Zawisna  

Zawisna Szkoła  

17  

Zawisna  

Zawisna Skrzyżowanie z   DK-1  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 94/XVII/2012    
Rady Gminy Kamienica Polska    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

§   1.  

1.   Regulamin określa warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamienica Polska.  

2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   przystanku – należy przez to rozumieć przystanek komunikacyjny, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamienica Polska,  

2)   przewoźniku – należy przez to rozumieć przewoźników, będących operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

3)   Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kamienica Polska  

3.   Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy.  

4.   Warunkiem korzystania z   przystanków komunikacyjnych przez przewoźników jest uzyskanie pisemnej zgody na korzystanie z   przystanków na terenie Gminy Kamienica Polska.  

§   2.  

1.   Korzystanie z   przystanków jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie jest ustalana przez Radę Gminy Kamienica Polska w   drodze uchwały.  

2.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz na przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

§   3.  

1.   Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   następującym przypadku:  
- Uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki.  

2.   Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewozów osób na terenie przystanków komunikacyjnych.  

3.   Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do przewoźnika.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HILLS LTS

HILLS Legal & Tax Solutions S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »