| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń

z dnia 1 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5   , poz. 13)  uchwala się, co następuje:  

§   1.   Ustala się wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i   przewoźników w   brzmieniu  załącznika nr 1   do  uchwały.  

§   2.   Ustala się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, o   których mowa w   § 1   w brzmieniu załącznika nr 2   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Henryka   Kapuścik

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX.140.2012    
Rady Gminy Przystajń    
z dnia 1   października 2012 r.  
 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY PRZYSTAJŃ  

Przy drodze  wojewódzkiej  494  

 

L.p.  

Nazwa przystanku  

Opis  

1  

Przystajń-ul. Częstochowska  

Obustronny  

2  

Przystajń-Rynek /kier. Olesno/  

Jednostronny  

3  

Przystajń-Rynek /kier. Częstochowa/  

Jednostronny  

4  

Przystajń-ul. Powstańców Śl.  

Obustronny  

5  

Przystajń-Zajazd  

Obustronny  

6  

Podłęże Szlacheckie  

Obustronny  

Przy drodze  powiatowej 2034 S (Przystajń-Kostrzyna)  

 

7  

Przystajń-ul.Słoneczna  

Obustronny  

8  

Mrówczak  

Obustronny  

9  

Mrówczak I  

Obustronny  

10  

Kostrzyna I  

Obustronny  

11  

Kostrzyna  

Obustronny  

Przy drodze  powiatowej 2051 S (Stany-Górki)  

 

12  

Górki I  

Obustronny  

13  

Górki II  

Obustronny  

14  

Górki -przedszkole  

Obustronny  

15  

Stany  

Obustronny  

Przy drodze powiatowej 2052 S (Przystajń-Górki-Ługi-Radły)  

 

16  

Brzeziny-Sachalin  

Obustronny  

17  

Górki  

Obustronny  

18  

Bór Zajaciński-Węzina  

Obustronny  

19  

Bór Zajaciński  

Obustronny  

20  

Ługi-Radły-ul.Szkolna  

Obustronny  

Przy drodze powiatowej 2053 S (Przystajń-Kamińsko)  

 

21  

Brzeziny  

Obustronny  

22  

Wrzosy  

Obustronny  

23  

Bór Zajaciński-szkoła  

Obustronny  

24  

Ługi-Radły-ul.Kościelna I   (kościół)  

Obustronny  

25  

Kamińsko-Kluczno  

Obustronny  

26  

Kamińsko I  

Obustronny  

27  

Kamińsko  

Obustronny  

Przy drodze powiatowej 2054  S (Ługi-Radły)  

 

28  

Ługi-Radły -ul. Kościelna II  

Obustronny  

29  

Ługi-Radły-ul. Kościelna III (OSP)  

Obustronny  

Przy drodze  powiatowej 2056 S (Wrzosy-Wilcza Góra)  

 

30  

Wilcza Góra I  

Obustronny  

31  

Wilcza Góra  

Jednostronny  

Przy  drodze gminnej 678020 S (Przystajń-Kuźnica Nowa)  

 

32  

Przystajń-ul.Szkolna (szkoła)  

Obustronny  

33  

Antonów I  

Obustronny  

34  

Antonów II  

Obustronny  

35  

Kuźnica Nowa  

Jednostronny  

Przy  drodze gminnej  678023 S (Kuźnica Nowa-Stany)  

 

36  

Stany-Galińskie  

Obustronny  

Przy drodze  gminnej  678001 S  (Przystajń-Kuźnica Stara)  

 

37  

Przystajń-ul.Kolejowa I  

Obustronny  

38  

Przystajń-ul.Kolejowa II  

Obustronny  

39  

Kuźnica Stara  

Obustronny  

Przy drodze  gminnej 678010 S (Podłęże Szlacheckie-Mrówczak)  

 

40  

Michalinów  

Obustronny  

41  

Mrówczak II  

Obustronny  

Przy drodze gminnej  678025 S (Ługi-Radły: ul.Jelenia-ul.Łąkowa-ul.Kościelna)  

 

42  

Ługi-Radły-ul.Łąkowa I  

Obustronny  

43  

Ługi-Radły-ul.Łąkowa II  

Obustronny  

44  

Ługi-Radły-ul.Jelenia  

Obustronny  

45  

Ługi-Radły-ul.Kościelna IV  

Obustronny  

Przy drodze  gminnej  678027 S (Brzeziny)  

 

46  

Brzeziny I  

Obustronny  

Przy drodze  gminnej  678029 S  (Bór Zajaciński-Dąbrowa)  

 

47  

Dąbrowa  

Obustronny  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XIX.140.2012    
Rady Gminy Przystajń    
z dnia 1   października 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przystajń.  

§   1.   1.   Z przystanków komunikacji zlokalizowanych na terenie Gminy Przystajń mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy w   ramach wykonywania publicznego transportu drogowego.  

2.   Warunkiem korzystania z   przystanków jest posiadanie ważnej umowy na korzystanie z   przystanków na terenie Gminy Przystajń.  

3.   Umowa, o   której mowa w   ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z   załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do ewentualnego naliczenia opłaty za korzystanie z   przystanków.  

§   2.   ZASADY KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW  

1.   Korzystanie z   przystanków może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów (wsiadanie i   wysiadanie pasażerów).  

2.   Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

3.   Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

4.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do:  

a)   zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników,  

b)   podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym.  

5.   Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w   rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę przewoźnika.  

6.   Sposób montażu, wymiary tablicy oraz grafika rozkładu podlega uzgodnieniu z   Gminą Przystajń.  

7.   Przewoźnik korzystający z   przystanku zobowiązany jest do korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z   nich na równych prawach.  

§   3.   INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU  

Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i   zaakceptowaniu przez Gminę formy i   rozmiaru tabliczki przystankowej.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »