| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/317/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 1   i ust. 2   pkt 15 art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 4   ustawy  
z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591,  
z   późn. zm.), art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym  
(Dz. U. 2011 r., Nr 5, poz. 13), na wniosek Burmistrza Pszczyny  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wykaz przystanków komunikacyjnych stanowiących własność  
lub pozostających w   zarządzie Gminy Pszczyny, udostępnionych operatorom i   przewoźnikom wykonującym przewozy osób w   publicznym transporcie zbiorowym.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i   przewoźnikom stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pszczyna udostępnionych operatorom i   przewoźnikom   wykonującym przewozy osób w   publicznym transporcie zbiorowym.  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych stanowią załącznik nr 2  
do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/317/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych,  
których właścicielem lub zarządzającym jest   Gmina Pszczyna.  

 

L.p.  

Miejscowość  

Lokalizacja  

1  

Pszczyna  

ul. Polne Domy  

2  

Pszczyna  

Plac Targowy  

3  

Pszczyna  

ul. Korfantego  

4  

Pszczyna  

ul. Dworcowa w   zatoczce Parkingowej  

5  

Pszczyna  

ul. Dworcowa obok Młyna  

6  

Pszczyna  

ul. Sokoła  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIII/317/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych dla operatorów i   przewoźników wykonujących przewozy osób w   publicznych transporcie zbiorowym.  

§   1.   Z przystanków mogą korzystać operatorzy publicznego   transportu zbiorowego  
oraz przewoźnicy wykonujący przewozy osób w   publicznym transporcie zbiorowym.  

§   2.   Warunkiem korzystania z   przystanków przez operatorów i   przewoźników jest posiadanie pisemnej zgody Burmistrza Pszczyny.  

§   3.   Zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych:  

1)   operatorzy i   przewoźnicy korzystają z   przystanków komunikacyjnych zgodnie z   rozkładem jazdy,  

2)   operatorzy i   przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu  
na przystanku komunikacyjnym w   miejscu do tego przeznaczonym w   obrębie przystanku komunikacyjnego,  

3)   informację dotyczącą rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym umieszcza upoważniony pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w   Pszczynie w   miejscu do tego przeznaczonym.  

4)   w przypadku zmian w   rozkładzie jazdy przewoźnik zobowiązany jest każdorazowo przekazać zaktualizowany rozkład jazdy Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w   Pszczynie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 


Uzasadnienie

Przepisy ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r.  
Nr 5,   poz. 13) wymagają aby Gminy liczące co najmniej 50.000 mieszkańców opracowały  
i   realizowały plan publicznego transportu zbiorowego, między innymi poprzez określenie przystanków komunikacyjnych i   dworców, których są właścicielami lub zarządzającym.  
Niniejsza uchwała wskazuje przystanki autobusowe, które pozostają w   zarządzie Gminy Pszczyna i   są udostępnione operatorom i   przewoźnikom wykonującym przewozy osób w   publicznym transporcie zbiorowym.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »