| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/236/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 4 września 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6k ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13   września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   uchwałą Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 21 września 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust.   3 ustawy z   dnia 24   kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  
uchwala:  

§   1.   Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »