| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/236/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 4 września 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6k ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13   września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   uchwałą Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 21 września 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust.   3 ustawy z   dnia 24   kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  
uchwala:  

§   1.   Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »