| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/151/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, w   związku z   art. 7   ust. 1, pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1, 2, 3a, art. 45 ust. 1   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (tekst jednolity z   2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust.1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z   2011 r., Dz.U. Nr. 197, poz. 1172), - po uzgodnieniu z   Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w   Katowicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie uchwały Nr LIV/345/2010 Rady Gminy Lubomia z   dnia 13 września 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  

Rada Gminy Lubomia  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustanowić pomnikiem przyrody drzewo gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) pod nazwą „ŚWIATŁOWIEC” o   obwodzie pnia 411 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnące na terenie nieruchomości dz. nr 725/75 k.m. 3, obręb Syrynia, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w   trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik.  

§   2.  

Celem ochrony jest zachowanie okazałego drzewa o   szczególnej wartości przyrodniczej i   krajobrazowej, odznaczającego się indywidualnymi cechami takimi jak:  

- wiek – minimum 150 lat,  

- obwód pnia,  

- walory florystyczno-estetyczne.  

§   3.  

W stosunku do pomnika przyrody, o   którym mowa w   § 1, wprowadzić następujące zakazy:  

1)   niszczenia, uszkadzania drzewa lub jego przekształcania,  

2)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z   wyjątkiem prac związanych z   zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,  

3)   uszkadzania i   zanieczyszczania gleby.  

§   4.  

Nadzór nad pomnikiem przyrody powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

§   6.  

Uchylić uchwałę nr XXI/117/2012 Rady Gminy Lubomia z   dnia 15 marca 2012 r. w   sprawie ustanowienia pomnika przyrody.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »