| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.060.2012 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Radlin

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z   2001   r., poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391), § 1   rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r., poz. 299) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Miejska w   Radlinie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i   higieny pracy, przeciwpożarowe i   ochrony środowiska,  

2)   posiadać pojazdy asenizacyjne, które spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z   2002 r. Nr193, poz.1617 z   późn. zm.),  

3)   posiadać pojazdy trwale oznakowane, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i   numerutelefonu, w   celu łatwej identyfikacji przedsiębiorcy,  

4)   posiadać możliwość mycia i   odkażania pojazdów,  

5)   dysponować sprzętem komputerowym i   oprogramowaniem umożliwiającym:  

a)   ewidencjonowanie ilości odebranych od właścicieli nieruchomości nieczystości płynnych,  

b)   przekazywanie burmistrzowi danych wymaganych obowiązującymi przepisami w   formiepapierowej oraz elektronicznej.  

2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych pochodzących z   tych zbiorników ma obowiązek wskazać stację zlewną, gdzie będą przekazywane nieczystości ciekłe.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Radlinie  


mgr inż.   Jacek   Sobik

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »