| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 459/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 403/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6c ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 31 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Rada Miejska w   Sosnowcu uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr 403/XXVI/2012 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 28 czerwca 2012 r. w   sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, zmienić zapis  § 3, nadając mu następujące brzmienie:  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r. .

§   2.   W pozostałym zakresie uchwała Nr 403/XXVI/2012 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 28 czerwca 2012 roku, nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »