| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 123/XX/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 13 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świerklany oraz ustalenia regulaminu warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2000r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   201 Ir. Nr 5, poz. 13)..  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala:  

§   1.   1)   Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świerklany.  

2)   Wykaz przystanków, o   których mowa powyżej, stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

3)   Ustala się Regulamin zawierający warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świerklany, stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.  

§   3.   Uchwałę ogłasza się w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 123/XX/12    
Rady Gminy Świerklany    
z dnia 13 września 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świerklany  

§   1.   . Udostępnianie operatorom i   przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a   Gmina Świerklany.  

§   2.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z   przyjętym i   opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.  

§   3.   Zabrania się korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   celu przerw technicznych lub wynikających z   czasu pracy kierowcy. Nie dotyczy to postojów na przystankach, które wyposażono w   miejsca postojowe lub pętle autobusowe.  

§   4.   Pojazdy winny zatrzymywać się w   odległości nie większej niż 15m od słupka ze znakiem D l5 lub tablicy oznaczającej przystanek, a   w przypadku przystanku z   zatoką - w   tej zatoce, tak aby umożliwić pasażerom dogodne i   bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie. Miejsce w   zatoce należy zajmować w   taki sposób, by umożliwić korzystanie z   niej innym pojazdom wykonującym przewozy osób.  

§   5.   W przypadkach koniecznych, wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   6.   Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z   Gminą Świerklany sposób prezentacji na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z   wykonywanymi przewozami.  


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 123/XX/12    
Rady Gminy Świerklany    
z dnia 13 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świerklany, których  
właścicielem lub zarządcą jest Gmina Świerklany  

 

Lp.  

Miejscowość  

Lokalizacja  

Opis  

Nazwa ulicy  

1  

Świerklany  

Świerklany Szyb  

jednostronny  

ul. Stawowa  

2  

Świerklany  

Świerklany Bar Karliczek  

obustronny  

ul. 3-go Maja  

3  

Świerklany  

Świerklany Dolne  

obustronny  

ul. Kościelna  

4  

Świerklany  

Świerklany Gazownia  

obustronny  

ul. Wodzisławska  

5  

Świerklany  

Świerklany Granica  

obustronny  

ul. Boryńska  

6  

Świerklany  

Świerklany Ośr. Zdrowia  

obustronny  

ul. Kościelna  

7  

Świerklany  

Świerklany Piekarnia  

obustronny  

ul. Rybnicka  

8  

Świerklany  

Świerklany Remiza  

jednostronny  

ul. Strażacka  

9  

Świerklany  

Świerklany Górne  

obustronny  

ul. Rybnicka  

10  

Świerklany  

Świerklany Szkoła Gimnazjum  

obustronny  

ul. 3-go Maja  

11  

Świerklany  

Świerklany Skrzyżowanie  

obustronny  

ul. Żorska  

12  

Świerklany  

Świerklany Kółko Rol.  

obustronny  

ul. Szerocka  

13  

Świerklany  

Świerklany Sklep  

obustronny  

ul. Szerocka  

14  

Świerklany  

Świerklany Plebiscytowa,  

obustronny  

ul. Plebiscytowa  

15  

Świerklany  

Świerklany Górne Szkoła  

obustronny  

ul. Boryńska  

16  

Świerklany  

Świerklany Boryńska  

obustronny  

ul. Boryńska  

17  

Jankowice  

Jankowice Urząd Gminy  

obustronny  

ul. Świerklańska  

18  

Jankowice  

Jankowice G.S.,  

obustronny  

ul. Nowa  

19  

Jankowice  

Jankowice Gwarek,  

obustronny  

ul. Świerklańska  

20  

Jankowice  

Jankowice Kościelna,  

obustronny  

ul. Kościelna  

21  

Jankowice  

Jankowice Kościół,  

obustronny  

ul. Rybnicka  

22  

Jankowice  

Jankowice Pętla,  

obustronny  

ul. Boguszowicka  

23  

Jankowice  

Jankowice Podlesie  

obustronny  

ul. Nowa  

24  

Jankowice  

Jankowice Remiza,  

obustronny  

ul. Kościelna  

25  

Jankowice  

Jankowice Rybnicka,  

obustronny  

ul. Nowa  

26  

Jankowice  

Jankowice Sklep,  

obustronny  

ul. Kościelna  

27  

Jankowice  

Jankowice Skrzyżowanie,  

obustronny  

ul. Nowa  

28  

Jankowice  

Jankowice Świerklańska,  

obustronny  

ul. Świerklańska  

29  

Jankowice  

Urząd Gminy Świerklany  

jednostronny  

parking UG  

30  

Jankowice  

Jankowice Wowry,  

obustronny  

ul. Wowry  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »