| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/374/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie zaliczenia ulic w Zabrzu do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. – o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), w   związku z   art. 7   ust.2 ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. – o   drogach publicznych (tekst jednolity – Dz.U.Nr 19 z   2007 r., poz. 115 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze.  

Rada Miasta Zabrze  
uchwala:  

§   1.   Zalicza się do kategorii dróg publicznych gminnych niżej wymienione ulice w   Zabrzu i   ustala się ich przebieg:  

1.   Ulicę 11 Listopada   łączącą powiatową drogę publiczną   DP   8203 S   ul. Mikulczycką z   drogami gminnymi  
ul. Nowodworską i   ul. Brzechwy;  

Ustala się przebieg drogi: od skrzyżowania z   DP   8203 S   ul.Mikulczycką do ostatniego budynku ul.11 Listopada, co zostało uwidocznione na mapie stanowiącej załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Ulicę Heweliusza   łączącą DK 88 Al. J.Nowaka Jeziorańskiego z   gminną drogą publiczną ul.Nowodworską;  

Przebieg drogi został uwidoczniony na mapie stanowiącej załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Ulicę Karola Goduli   nowowybudowaną drogę łączącą drogę powiatową   DP   8212 S   ul.Ofiar Katynia z   drogą powiatową   DP   8217 S   ul.Ziemską;  

Przebieg drogi został uwidoczniony na mapie stanowiącej załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Ulicę Pod Borem   przebiegającą od gminnej drogi publicznej ul.Kopalnianej do granicy z   Miastem Bytom;  

Przebieg drogi został uwidoczniony na mapie stanowiącej załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

5.   Ulicę Akacjową   łączącą ul.Sportową z   ul.Promienną;  

Przebieg drogi został uwidoczniony na mapie stanowiącej załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.  

6.   Ulicę   Jesionową   łączącą ul.Sportową z   DW 921   ul.Makoszowską;  

Przebieg drogi został uwidoczniony na mapie stanowiącej załącznik nr 6   do niniejszej uchwały.  

7.   Ulicę Promienną   łączącą ul.Juliusza Rogera z   ul.Jarzębią;  

Przebieg drogi został uwidoczniony na mapie stanowiącej załącznik nr 7   do niniejszej uchwały.  

8.   Ulicę Juliusza Rogera   łączącą ul.Sportową z   ul.Długą;  

Przebieg drogi został uwidoczniony na mapie stanowiącej załącznik nr 8   do niniejszej uchwały.  

9.   Ulicę Sportową   łączącą ul.Prof. W.Winklera z   ul.Jagodową;  

Przebieg drogi został uwidoczniony na mapie stanowiącej załącznik nr 9   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/374/12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

ul. 11 Listopada - od skrzyżowania Z   DP 8203 S ul. Mikulczycką do ostatniego budynku ul. 11 Listopada  

infoRgrafika

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVIII/374/12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

ul. Jana Heweliusza - od skrzyżowania z   DK 88 Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego do skrzyżowania z   ul. Nowodworską  

infoRgrafika

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXVIII/374/12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

ul. Karola Goduli - od skrzyżowania z   DP 8212 S ul. Ofiar Katynia do skrzyżowania z   DP 8217 S ul. Ziemską  

infoRgrafika

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXVIII/374/12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

ul. Pod Borem - od skrzyżowania z   ul. Kopalnianą do granicy z   Miastem Bytom  

infoRgrafika

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr XXVIII/374/12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

ul. Akacjowa - od skrzyżowania z   ul. Sportową do skrzyżowania z   ul. Promienną  

infoRgrafika

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 6   do Uchwały Nr XXVIII/374/12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

ul. Jesionowa - od skrzyżowania z   ul. Sportową do skrzyżowania z   DW 921 ul. Makoszowską  

infoRgrafika

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 7   do Uchwały Nr XXVIII/374/12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

ul. Promienna - od skrzyżowania z   ul. Juliusza Rogera do skrzyżowania ul. Jarzębią  

infoRgrafika

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 8   do Uchwały Nr XXVIII/374/12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

ul. Juliusza Rogera - od skrzyżowania z   ul. Sportową do skrzyżowania z   ul. Długą  

infoRgrafika

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 9   do Uchwały Nr XXVIII/374/12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

ul. Sportowa - od zjazdu z   drogi dwujezdniowej ul. Prof. W. Winklera przechodzi w   ul. Jagodową  

infoRgrafika

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze   Marian   Czochara

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »