| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/388/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia ochrony, w drodze uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy na terenie Dąbrowy Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art 41 ust.1 i   art. 42  ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami ) oraz art. 6   ust.1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1   i 2   , art. 45 ust. 1   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 roku o   ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. z   2009 r. nr 151, poz. 1220 z   późn. zmianami ), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zmianami ), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej,  

Rada Miejska w   Dąbrowie Górniczej  
uchwala:  

§   1.     Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z   gatunku dąb szypułkowy ( Quercus robur) o   obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 326 centymetrów, rosnące w   starorzeczu rzeki Przemszy, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, bedącej we władaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach, oznaczonej numerem geodezyjnym 265/3 - karta mapy 2   (obręb: 0010 Ratanice ), położonej w   granicy z   działką oznaczoną numerem 15 - karta mapy 1   ( obręb 0008 Marianki ) w   Dąbrowie Górniczej.  

§   2.   Ustanowienie ochrony ma na celu zachowanie cennego tworu przyrody żywej ze względu na jego szczególną wartość przyrodniczą oraz krajobrazową.    

§   3.   W stosunku do drzewa uznanego za pomnik przyrody wprowadza się następujące zakazy:    

1)   niszczenia, uszkadzania i   przekształcania obiektu,    

2)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z   wyjątkiem prac związanych z   zabezpieczaniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,  

3)   uszkadzania i   zanieczyszczenia gleby,    

4)   umieszczania tablic reklamowych.    

§   4.   Poszczególne elementy drzewa należy poddać wymaganym zabiegom pielęgnacyjnym.    

§   5.   Wykonanie uchwały oraz nadzór nad pomnikiem przyrody powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.    

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.    

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  


Agnieszka   Pasternak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »