| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/388/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia ochrony, w drodze uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy na terenie Dąbrowy Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art 41 ust.1 i   art. 42  ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami ) oraz art. 6   ust.1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1   i 2   , art. 45 ust. 1   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 roku o   ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. z   2009 r. nr 151, poz. 1220 z   późn. zmianami ), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zmianami ), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej,  

Rada Miejska w   Dąbrowie Górniczej  
uchwala:  

§   1.     Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z   gatunku dąb szypułkowy ( Quercus robur) o   obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 326 centymetrów, rosnące w   starorzeczu rzeki Przemszy, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, bedącej we władaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach, oznaczonej numerem geodezyjnym 265/3 - karta mapy 2   (obręb: 0010 Ratanice ), położonej w   granicy z   działką oznaczoną numerem 15 - karta mapy 1   ( obręb 0008 Marianki ) w   Dąbrowie Górniczej.  

§   2.   Ustanowienie ochrony ma na celu zachowanie cennego tworu przyrody żywej ze względu na jego szczególną wartość przyrodniczą oraz krajobrazową.    

§   3.   W stosunku do drzewa uznanego za pomnik przyrody wprowadza się następujące zakazy:    

1)   niszczenia, uszkadzania i   przekształcania obiektu,    

2)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z   wyjątkiem prac związanych z   zabezpieczaniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,  

3)   uszkadzania i   zanieczyszczenia gleby,    

4)   umieszczania tablic reklamowych.    

§   4.   Poszczególne elementy drzewa należy poddać wymaganym zabiegom pielęgnacyjnym.    

§   5.   Wykonanie uchwały oraz nadzór nad pomnikiem przyrody powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.    

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.    

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  


Agnieszka   Pasternak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »