| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 5 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Krzanowice na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art. 12 § 2,3,11,12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Krzanowic Rada Miejska w   Krzanowicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Krzanowice na 6   ( sześć) stałych obwodów głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   3.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w   Krzanowicach i   wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miejskim w   Krzanowicach i   w sołectwach Gminy Krzanowice.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji w   czasie, której uchwała weszła w   życie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/ 134 /2012    
Rady Miejskiej w   Krzanowicach    
z dnia 5   października 2012 r.  
 

Podział Gminy Krzanowice na 6   ( sześć) stałych obwodów głosowania z   uwzględnieniem ich granic, numerów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych  

 

Numer Obwodu  

Granica Obwodu  

Numer Okręgu  

Siedziba Obwodowej Komisji wyborczej  

1  

Bojanów  

1,2  

Przedszkole w   Bojanowie  

2  

Borucin  

3,4,5  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Borucinie  

3  

Krzanowice  

6,7,8,9  

Miejski Ośrodek Kultury w   Krzanowicach  

4  

Krzanowice  

10,11,12  

Zespół Szkół w   Krzanowicach – Szkoła Podstawowa i   Gimnazjum  

5  

Pietraszyn  

13  

Oddział Zamiejscowy Przedszkola w   Pietraszynie  

6  

Wojnowice  

14,15  

Zespół Szkolno Przedszkolny w   Wojnowicach  
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »