| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 5 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Krzanowice na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art. 12 § 2,3,11,12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Krzanowic Rada Miejska w   Krzanowicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Krzanowice na 6   ( sześć) stałych obwodów głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   3.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w   Krzanowicach i   wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miejskim w   Krzanowicach i   w sołectwach Gminy Krzanowice.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji w   czasie, której uchwała weszła w   życie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/ 134 /2012    
Rady Miejskiej w   Krzanowicach    
z dnia 5   października 2012 r.  
 

Podział Gminy Krzanowice na 6   ( sześć) stałych obwodów głosowania z   uwzględnieniem ich granic, numerów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych  

 

Numer Obwodu  

Granica Obwodu  

Numer Okręgu  

Siedziba Obwodowej Komisji wyborczej  

1  

Bojanów  

1,2  

Przedszkole w   Bojanowie  

2  

Borucin  

3,4,5  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Borucinie  

3  

Krzanowice  

6,7,8,9  

Miejski Ośrodek Kultury w   Krzanowicach  

4  

Krzanowice  

10,11,12  

Zespół Szkół w   Krzanowicach – Szkoła Podstawowa i   Gimnazjum  

5  

Pietraszyn  

13  

Oddział Zamiejscowy Przedszkola w   Pietraszynie  

6  

Wojnowice  

14,15  

Zespół Szkolno Przedszkolny w   Wojnowicach  
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »