| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/225/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

Rada Miasta Radzionków  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Załącznik nr 2   do Uchwały Nr X/78/2011 Rady Miasta Radzionków z   dnia 28 czerwca 2011 roku w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji z   budżetu miasta dla niepublicznych szkół i   placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i   prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu i   zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania otrzymuje nowe brzmienie zgodne z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Dariusz   Wysypoł

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/225/2012    
Rady Miasta Radzionków    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

pieczątka szkoły lub placówki                                                                         Radzionków, dnia ...............................  

INFORMACJA MIESIĘCZNA  
o aktualnej liczbie uczniów  
(wg stanu na dzień sporządzenia)  

1.   Pełna nazwa i   adres szkoły lub placówki niepublicznej:  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

2.   Pełna nazwa i   adres organu prowadzącego:  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

3.   Typ i   rodzaj szkoły lub placówki:  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

4.   Aktualna liczba uczniów (wg stanu na dzień sporządzenia informacji)  

 


UCZNIOWIE  
 


w okresie  
styczeń-sierpień  


w okresie  
wrzesień-grudzień  
1.  

w przedszkolu  

 

 

w tym:  

 

 

a) spoza miasta Radzionków  

 

 

b) liczba dzieci niepełnosprawnych  

 

 

c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

 

 2.  

inne formy wychowania przedszkolnego  

 

 

w tym:  

 

 

a) spoza miasta Radzionków  

 

 

b) liczba dzieci niepełnosprawnych  

 

 

3.  

w szkole podstawowej  

 

 

w tym:  

 

 

a) w   oddziałach “0”  

 

 

b) w   oddziałach ogólnodostępnych  

 

 

c) w   oddziałach sportowych  

 

 

d) w   oddziałach dwujęzycznych  

 

 

e) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

 

 
4.  

w gimnazjum  

 

 

w tym:  

 

 

a) w   oddziałach ogólnodostępnych  

 

 

b) w   oddziałach sportowych  

 

 

c) w   oddziałach dwujęzycznych  

 

 


(w załączeniu imienny wykaz uczniów z   podaniem adresu zamieszkania i   daty urodzenia)  

5.   Rachunek bankowy szkoły lub placówki niepublicznej właściwy do przekazywania dotacji:  

Nazwa banku:  

...................................................................................................................................................................  

Numer rachunku bankowego:  

...................................................................................................................................................................  


Na podstawie art. 233 § 1   Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

                            .............................................................................  

                                                                                                                (podpis i   pieczęć osoby prowadzącej)  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »