| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/143/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze   zmianami) i   art. 10 ust. 1   i   2   ustawy z   dnia 12   stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity   Dz.U. z   2010 r. Nr   95, poz. 613 ze zmianami) w   związku z   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. (M.P. poz. 743) oraz   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. poz. 587)  

RADA GMINY BUCZKOWICE  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Buczkowice:  

1)   od samochodów ciężarowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 1   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –   392 zł   ,  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie –   1 177 zł   ,  

c)   powyżej 9   ton do poniżej 12 ton –   1 413 zł   ;  

2)   od samochodów ciężarowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej równej i   wyższej niż 12 ton w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia według stawek określonych w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały;  

3)   od ciągników siodłowych i   balastowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony do poniżej 5,5 tony –   1 338 zł   ,  

b)   od 5,5 tony do poniżej 9   ton –   1 485 zł   ,  

c)   od 9   ton do poniżej 12 ton –   1 649 zł   ;  

4)   od ciągników siodłowych i   balastowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, rodzaju zawieszenia według stawek określonych w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały;  

5)   od przyczep i   naczep, o   których mowa w   art. 8   pkt 5   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7   ton i   poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) –   1 177 zł   ;  

6)   od przyczep i   naczep, o   których mowa w   art. 8   pkt 6   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych (z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i   rodzaju zawieszenia według stawek określonych w   załączniku nr 3   do niniejszej uchwały;  

7)   od autobusów, o   których mowa w   art. 8   pkt 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   ilości miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc –   1 649 zł   ,  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc –   2   085 zł   .  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Buczkowice z   dnia 26 października 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 272 poz. 4521).  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 


Załącznik Nr 1   do uchwały Nr XXIII/143/12    
Rady Gminy Buczkowice    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH  
w art. 8   pkt 2   USTAWY  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Dwie osie  

12  

15  

1 508  

1 770  

15  

 

1 770  

1 878  

Trzy osie  

12  

23  

1 968  

2 085  

23  

 

2 187  

2 255  

Cztery osie i   więcej  

12  

25  

1 968  

2 028  

25  

29  

2 255  

2 504  

29  

 

2 504  

2 964  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 


Załącznik Nr 2   do uchwały Nr XXIII/143/12    
Rady Gminy Buczkowice    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH  
w art. 8   pkt 4   USTAWY  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Dwie osie  

12  

18  

1 728  

1 878  

18  

31  

2 085  

2 251  

31  

36 włącznie  

2 085  

2 293  

powyżej 36  

 

2 251  

2 293  

Trzy osie  

12  

36 włącznie  

2 085  

2 293  

powyżej 36  

40  

2 698  

2 890  

40  

 

2 698  

2   964  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 


Załącznik Nr 3   do uchwały Nr XXIII/143/12    
Rady Gminy Buczkowice    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I   NACZEP OKREŚLONYCH  
w art. 8   pkt 6   USTAWY  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Jedna oś  

12  

25  

1 338  

1 485  

25  

 

1 485  

1 649  

Dwie osie  

12  

36 włącznie  

1 649  

1 693  

powyżej 36  

 

1 806  

2 226  

Trzy osie  

12  

36 włącznie  

1 338  

1 812  

powyżej 36  

 

1 649  

1 968  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »