| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Buczkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010   r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011r. Nr 5   poz. 13 ze zmianami)  

Rada Gminy Buczkowice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Buczkowice na zasadach określonych w   Regulaminie.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

3.   Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Buczkowice stanowi załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXI/129/12 Rady Gminy Buczkowice z   dnia 29 sierpnia 2012   r. w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Buczkowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 


Załącznik Nr 1   do uchwały Nr XXIII/144/12    
Rady Gminy Buczkowice    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

Wykaz przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Buczkowice  

 

Lp.  

Nazwa Przystanku  

Lokalizacja  

Kierunek  

1  

Buczkowice Skrzyżowanie  

Buczkowice ul. Bielska  

Bielsko – Biała  

2  

Buczkowice Skrzyżowanie  

Buczkowice ul. Bielska  

Szczyrk  

3  

Buczkowice Żylica  

Buczkowice ul. Wiślańska  

Szczyrk  

4  

Buczkowice Żylica  

Buczkowice ul. Wiślańska  

Bielsko – Biała  

5  

Buczkowice Potok  

Buczkowice ul. Lipowska  

Godziszka  

6  

Buczkowice Potok  

Buczkowice ul. Lipowska  

Bielsko – Biała  

7  

Godziszka Skrzyżowanie  

Godziszka ul. Beskidzka  

Godziszka  

8  

Godziszka Skrzyżowanie  

Godziszka ul. Bielska  

Bielsko – Biała  

9  

Godziszka Kościół  

Godziszka ul. Żywiecka  

Kalna  

10  

Godziszka Kościół  

Godziszka ul. Żywiecka  

Bielsko – Biała  

11  

Kalna Skrzyżowanie  

Kalna ul. Widokowa  

Kalna  

12  

Kalna Skrzyżowanie  

Kalna ul. Widokowa  

Bielsko – Biała  

13  

Kalna Szkoła  

Kalna ul. Widokowa  

Kalna  

14  

Kalna Szkoła  

Kalna ul. Widokowa  

Bielsko – Biała  

15  

Rybarzowice Spółdzielnia  

Rybarzowice ul. Beskidzka  

Łodygowice  

16  

Rybarzowice Spółdzielnia  

Rybarzowice ul. Beskidzka  

Bielsko – Biała  

17  

Rybarzowice Centrum  

Rybarzowice ul. Beskidzka  

Łodygowice  

18  

Rybarzowice Centrum  

Rybarzowice ul. Beskidzka  

Bielsko – Biała  

19  

Rybarzowice Dolne  

Rybarzowice ul. Beskidzka  

Łodygowice  

20  

Rybarzowice Dolne  

Rybarzowice ul. Beskidzka  

Bielsko – Biała  

21  

Rybarzowice  

Rybarzowice ul. Żywiecka  

Bielsko – Biała  

22  

Rybarzowice  

Rybarzowice ul. Żywiecka  

Żywiec  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 


Załącznik Nr 2   do uchwały Nr XXIII/144/12    
Rady Gminy Buczkowice    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Buczkowice  

§   1.   Funkcję administratora przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Buczkowice wykonuje Wójt Gminy Buczkowice.  

§   2.   1.   Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.  

2.   Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez Wójta Gminy Buczkowice.  

§   3.   1.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach komunikacyjnych w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładu jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

2.   W przypadkach koniecznych, wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z   przystanków może zostać czasowo ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   4.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych winni uzgodnić z   administratorem przystanków, o   którym mowa w   §   1 sposób prezentacji na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z   wykonywanymi przewozami.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »