| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 16 października 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 3, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i   art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391),   Rada Gminy Chybie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w   deklaracji:  

1)   dokument potwierdzający zamieszkanie w   innej gminie, kraju lub w   innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy,  

2)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o   zabudowie wielorodzinnej plan sytuacyjny lub mapa w   skali 1:500 z   zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników.  

§   2.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy w   Chybiu w   terminie:  

1)   do 15 marca 2013 r. - pierwsza deklaracja,  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na nowej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3)   14 dni od daty zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej ze zmianą liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub zmianą stawki takiej opłaty.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 


Załącznik do Uchwały Nr   XX/148/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 16 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik 1   - wzór deklaracji  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »