| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/387/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia ochrony, w drodze uznania za pomniki przyrody dwóch drzew z gatunku dąb szypułkowy na terenie Dąbrowy Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami ) oraz art. 6   ust. 1   pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1   i 2   art. 45 ust. 1   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 roku o   ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z   2009 r nr 151 poz. 1220 z   późn. zmianami ) , po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zmianami ), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej,  

Rada Miejska w   Dąbrowie Górniczej uchwala:  

§   1.     Ustanawia się pomnikami przyrody drzewa z   gatunku dąb szypułkowy ( Quercus robur ) o   obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 284 cm i   277 centymetry rosnące na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Gónicza oznaczonej numerem geodezyjnym 654 - karta mapy 5   ( obręb: Łosień ), położonej przy ul. Gołonoskiej, przed posesją nr 23.  

§   2.   Ustanowienie ochrony ma na celu zachowanie cennych tworów przyrody żywej ze względu na ich szczególną wartość przyrodniczą oraz krajobrazową.    

§   3.   W stosunku do drzew uznanych za pomniki przyrody wprowadza się następujące zakazy:    

1)   niszczenia, uszkadzania i   przekształcania obiektu,    

2)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,   z wyjątkiem prac związanych z   zabezpieczaniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,  

3)   uszkadzania i   zanieczyszczenia gleby,    

4)   umieszczania tablic reklamowych.    

§   4.   Poszczególne elementy drzew należy poddać wymaganym zabiegom pielęgnacyjnym.    

§   5.   Wykonanie uchwały oraz nadzór nad pomnikami przyrody powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.    

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.    

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  


Agnieszka   Pasternak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »