| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/165/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8   oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12   stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t. j. Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części:  

1)   stanowiące mienie komunalne Gminy, nie oddane w   posiadanie zależne;  

2)   wykorzystywane na statutowe potrzeby w   zakresie niezawodowej / społecznie świadczonej ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej albo stanowiących przedmiot najmu lub dzierżawy;  

3)   wykorzystywane na cele związane z   ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i   porządku publicznego, z   wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej albo stanowiących przedmiot najmu lub dzierżawy;  

4)   grunty sklasyfikowane w   ewidencji gruntów jako drogi oznaczone symbolem „Dr”, za wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Jaworze z   dnia 17 listopada 2011 r. w   sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości (Dz.U. Woj. Śląskiego z   2011r. Nr 297, poz. 4971).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich  
1.dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992r.),  
2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999r.).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »