| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/596/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. z   2012 r., poz. 642 z   późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2012 r. poz. 406), po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Nadać Miejskiej Bibliotece Publicznej w   Katowicach statut w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XLI/838/09 Rady Miasta Katowice z   dnia 27 kwietnia 2009 r. w   sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w   Katowicach oraz uchwała Nr VIII/123/11 Rady Miasta Katowice z   dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w   sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w   Katowicach.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/596/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Katowicach  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »