| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/153/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 11 października 2012r.

w sprawie podziału gminy Koniecpol na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art.13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21,poz.113 z   późn.zm.) oraz art.419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia2011 r.- Kodeks wyborczy ( Dz.U.Nr 21,poz.112 z   późń.zm.)  

Rada Miejska w   Koniecpoluuchwala co następuje :  

§   1.  

Dokonuje się podziału gminy Koniecpol na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustala się granice i   numery okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych, zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§   3.  

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy Koniecpol .  

§   5.  

Traci moc Uchwała Nr 308/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w   Koniecpolu z   dnia 8.07.2002 r. w   sprawie podziału miasta i   gminy Koniecpol na okręgi wyborcze.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów następujących po kadencji, w   trakcie której uchwała weszła w   życie.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Mieczysław   Duda

 


Załącznik do Uchwały Nr XXI/153/12
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 11 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »