| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/214/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  
art. 5   ust. 1,3 i   4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010   r. Nr   95, poz. 613, z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r.(M.P. poz. 587 z   14.08.2012   r.),  

RADA GMINY ŁODYGOWICE   uchwala co następuje :  

§   1.   Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Łodygowice w   następujących wysokościach:  

1.   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,84 zł   od 1   m² powierzchni;  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych  

  4,51     od 1   ha powierzchni;  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,30 zł   od 1   m² powierzchni;  

2.   od budynków lub ich części:  

1)   mieszkalnych –   0,70   zł od 1   m² powierzchni użytkowej;  

2)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   21,44   zł od 1   m² powierzchni użytkowej;  

3)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,65   zł od 1   m² powierzchni użytkowej;  

4)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  
  4,63   zł od 1   m 2   powierzchni użytkowej;  

5)   garaży wolnostojących nie związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej -   7,01   zł od 1   m 2   powierzchni użytkowej;  

6)   pozostałych w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   5,79   zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

3.   od budowli     2 %   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3   – 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Z dniem wejście w   życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Gminy Łodygowice z   dnia 28 listopada 2011 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.  


§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r. i   podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »