| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/214/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  
art. 5   ust. 1,3 i   4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010   r. Nr   95, poz. 613, z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r.(M.P. poz. 587 z   14.08.2012   r.),  

RADA GMINY ŁODYGOWICE   uchwala co następuje :  

§   1.   Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Łodygowice w   następujących wysokościach:  

1.   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,84 zł   od 1   m² powierzchni;  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych  

  4,51     od 1   ha powierzchni;  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,30 zł   od 1   m² powierzchni;  

2.   od budynków lub ich części:  

1)   mieszkalnych –   0,70   zł od 1   m² powierzchni użytkowej;  

2)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   21,44   zł od 1   m² powierzchni użytkowej;  

3)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,65   zł od 1   m² powierzchni użytkowej;  

4)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  
  4,63   zł od 1   m 2   powierzchni użytkowej;  

5)   garaży wolnostojących nie związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej -   7,01   zł od 1   m 2   powierzchni użytkowej;  

6)   pozostałych w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   5,79   zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

3.   od budowli     2 %   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3   – 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Z dniem wejście w   życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Gminy Łodygowice z   dnia 28 listopada 2011 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.  


§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r. i   podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szukampracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »