| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/62/2012 Rady Gminy Mszana

z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od środków transportu na 2013 rok i zwolnień w tym podatku

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z   2001 r.z późniejszymi zmianami/, art. 10 ust. 1   i 2, art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych1 /Dz.U. z   2006 r. Nr 121 poz. 844 z   późniejszymi zmianami/    

§   1.   Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych:    

1)   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:    

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 693,00zł    

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie  1   002,00zł    

c)   powyżej 9   ton a   poniżej 12 ton 1   249,00zł    

2)   Od samochodów ciężarowych z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o   dopuszczalnej masie całkowitej:    

a)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniej niż 15 ton – o   liczbie osi – dwie 484,00zł    

b)   równej i   wyższej niż 15 ton - o   liczbie osi – dwie 682,00 zł    

c)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniej niż 19 ton – o   liczbie osi – trzy 282,00 zł    

d)   równej i   wyższej niż 19 ton a   mniej niż 23 tony- o   liczbie osi – trzy 813,00 zł    

e)   równej i   wyższej niż 23 tony - o   liczbie osi – trzy 1   249,00zł    

f)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniej niż 25 ton – o   liczbie osi – cztery i   więcej 824,00zł    

g)   równej i   wyższej niż 25 tony a   mniej niż 27ton - o   liczbie osi – cztery i   więcej 824,00 zł    

h)   równej i   wyższej niż 27 ton a   mniej niż 29 ton - o   liczbie osi – cztery i   więcej 1   286,00 zł    

i)   równej i   wyższej niż 29 ton - o   liczbie osi – cztery i   więcej 2   042,00 zł    

3)   Od samochodów ciężarowych z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych o   dopuszczalnej masie całkowitej :    

a)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniejszej niż 15 ton - o   liczbie osi – dwie 682,00zł    

b)   równej i   wyższej niż 15 ton - o   liczbie osi – dwie 1   546,00zł    

c)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniejszej niż 19 ton - o   liczbie osi – trzy 627,00zł    

d)   równej i   wyższej niż 19 ton a   mniejszej niż 23 tony o   liczbie osi – trzy 1   251,00zł    

e)   równej i   wyższej niż 23 tony - o   liczbie osi – trzy 1   948,00zł    

f)   równej i   wyższej niż 12 t a   mniej niż 25 tony - o   liczbie osi – cztery i   więcej 1   249,00zł    

g)   równej i   wyższej niż 25 tony a   mniej niż 27 ton - o   liczbie osi – cztery i   więcej 1   249,00 zł    

h)   równej i   wyższej niż 27 ton a   mniej niż 29 ton - o   liczbie osi – cztery i   więcej 2   042,00zł    

i)   równe j i   wyższej niż 29 ton - o   liczbie osi – cztery i   więcej 3   028,00zł    

4)   Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:    

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton 1   227,00zł    

5)   Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:    

a)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniejszej niż 25 ton - o   liczbie osi – dwie 328,00zł    

b)   równej i   wyższej niż 25 ton a   mniejszej niż 31 ton - o   liczbie osi – dwie 693,00zł    

c)   równej i   wyższej niż 31 ton - o   liczbie osi – dwie 1   745,00zł    

d)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniejszej niż 40 ton - o   liczbie osi – trzy 1   538,00zł    

e)   równej i   wyższej niż 40 ton - o   liczbie osi – trzy 2   126,00zł    

6)   Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów    

a)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniejszej niż 25 ton – o   liczbie osi – dwie 594,00 zł    

b)   równej i   wyższej niż 25 ton a   mniejszej niż 31 ton - o   liczbie osi – dwie 1   134,00zł    

c)   równej i   wyższej niż 31 ton - o   liczbie osi – dwie 2   388,00zł    

d)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniejszej niż 40 ton - o   liczbie osi – trzy 2   126,00zł    

e)   równej i   wyższej niż 40 ton - o   liczbie osi – trzy 3   092,00zł    

7)   Od przyczep lub naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1   080,00zł    

8)   Od przyczep lub naczep z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą:    

a)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniejszej niż 25 ton - o   liczbie osi – jedna 219,00zł    

b)   równej i   wyższej niż 25 ton - o   liczbie osi – jedna 612,00zł    

c)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniejszej niż 28 ton - o   liczbie osi – dwie 260,00zł    

d)   równej i   wyższej niż 28 ton a   mniejszej niż 33 tony - o   liczbie osi – dwie 760,00zł    

e)   równej i   wyższej niż 33 tony a   mniejszej niż 38 ton - o   liczbie osi – dwie 1   049,00zł    

f)   równej i   wyższej niż 38 ton - o   liczbie osi – dwie 1   418,00zł    

g)   równej i   wyższej niż 12 a   mniej niż 38 ton - o   liczbie osi trzy 836,00zł    

h)   równej i   wyższej niż 38 ton - o   liczbie osi trzy 1   165,00zł    

9)   Od przyczep lub naczep z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą    

a)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniejszej niż 25 ton -o liczbie osi – jedna 395,00zł    

b)   równej i   wyższej niż 25 ton -o liczbie osi – jedna 693,00zł    

c)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniejszej niż 28 ton -o liczbie osi – dwie 382,00zł    

d)   równej i   wyższej niż 28 ton a   mniejszej niż 33 tony -o liczbie osi – dwie 1   049,00zł    

e)   równej i   wyższej niż 33 tony a   mniejszej niż 38 ton -o liczbie osi – dwie 1   593,00 zł    

f)   równej i   wyższej niż 38 ton -o liczbie osi – dwie 2   099,00zł    

g)   równej i   wyższej niż 12 ton a   mniejszej niż 38 ton -o liczbie osi - trzy 1   165,00zł    

h)   równej i   wyższej niż 38 ton -o liczbie osi - trzy 1   583,00zł    

10)   Od autobusów    

a)   mniej niż 30 miejsc 754,00zł    

b)   równej lub więcej niż 30 miejsc 1   497,00zł    

§   2.   Zwalnia się z   podatku od środków transportowych samochody wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.    

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XII/63/2011 z   dnia 24 października 2011 roku w   sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu na 2012 rok    

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.    

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »