| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/64/2012 Rady Gminy Mszana

z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie: powołania inkasentów należności pieniężnych i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. nr 142, poz. 1591 teks jedn. z   późn. zm.), art. 6   ust 12 i   art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z   późn. zm.) art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984r.  
o podatku rolnym (Dz. U. z   2006r. Nr 136, poz. 969 teks jedn. z   późn zm.), art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku lesnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.) art. 28 § 4   i art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z   2005r. Nr 8, poz. 60 tekst jedn. z   późn. zm,) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 teks jedn. z   późn. zm).  

Rada Gminy Mszana  

uchwala:  

§   1.   Zarządzić pobór w   drodze inkasa  

1)   podatku od nieruchomości od osób fizycznych,  

2)   podatku rolnego od osób fizycznych,  

3)   podatku leśnego od osób fizycznych,  

4)   opłaty od posiadania psów,  

5)   opłaty targowej.  

§   2.   Wyznaczyć następujących inkasentów uprawnionych do pobierania podatków i   opłat wymienionych w   §1  

1)   w sołectwie Mszana – Ilona Mura  

2)   w sołectwie Połomia –Magdalena Herman  

3)   w sołectwie Gogołowa – Wioleta Szotek  

§   3.   Określić wysokość wynagrodzenia za inkaso należności określonych w   § 1   pkt 1,2,3,4 w   wysokości 5% oraz należności określonej w   § 1   pkt 5   w wysokości 10%.  

§   4.   Inkasenci zobowiązani są rozliczać się z   zainkasowanych kwot niezwłocznie, najpóźniej w   terminie 5   dni roboczych od dnia zainkasowania kwot, wpłacając je na rachunek Urzędu Gminy.  

§   5.   Traci moc uchwała nr XXIII/42/2000 z   dnia 11 września 2000r. w   sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i   podatku od posiadania psów.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »