| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/64/2012 Rady Gminy Mszana

z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie: powołania inkasentów należności pieniężnych i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. nr 142, poz. 1591 teks jedn. z   późn. zm.), art. 6   ust 12 i   art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z   późn. zm.) art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984r.  
o podatku rolnym (Dz. U. z   2006r. Nr 136, poz. 969 teks jedn. z   późn zm.), art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku lesnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.) art. 28 § 4   i art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z   2005r. Nr 8, poz. 60 tekst jedn. z   późn. zm,) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 teks jedn. z   późn. zm).  

Rada Gminy Mszana  

uchwala:  

§   1.   Zarządzić pobór w   drodze inkasa  

1)   podatku od nieruchomości od osób fizycznych,  

2)   podatku rolnego od osób fizycznych,  

3)   podatku leśnego od osób fizycznych,  

4)   opłaty od posiadania psów,  

5)   opłaty targowej.  

§   2.   Wyznaczyć następujących inkasentów uprawnionych do pobierania podatków i   opłat wymienionych w   §1  

1)   w sołectwie Mszana – Ilona Mura  

2)   w sołectwie Połomia –Magdalena Herman  

3)   w sołectwie Gogołowa – Wioleta Szotek  

§   3.   Określić wysokość wynagrodzenia za inkaso należności określonych w   § 1   pkt 1,2,3,4 w   wysokości 5% oraz należności określonej w   § 1   pkt 5   w wysokości 10%.  

§   4.   Inkasenci zobowiązani są rozliczać się z   zainkasowanych kwot niezwłocznie, najpóźniej w   terminie 5   dni roboczych od dnia zainkasowania kwot, wpłacając je na rachunek Urzędu Gminy.  

§   5.   Traci moc uchwała nr XXIII/42/2000 z   dnia 11 września 2000r. w   sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i   podatku od posiadania psów.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »