| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/157/12 Rady Miasta Poręba

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz .U. z   2001r. Nr 142,poz.1591 z   późn. zm.) art.19 pkt1 lit.a i   pkt 2   ustawy z   dnia12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity:Dz.U.z 2010r.Nr 95,poz.613 z   późn.zm.) oraz art.47§4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa(tekst jednolity:Dz.U.z 2012r.poz.749)w zw. z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. z   dnia 14 sierpnia 2012r. poz.587).  

Rada Miasta Poręba  
uchwala:  

§   1.   Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w   następujących wysokościach :  

1.   Przy sprzedaży z   ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka, roweru -                                             7,00zł  

2.   Przy sprzedaży z   wozu konnego -                                                                                                     10,00zł  

3.   Przy sprzedaży ze stołów ,straganów -                                                                                       25,00zł  

4.   Przy sprzedaży z   samochodów osobowych, przyczep samochodowych -                               25,00zł  

5.   Przy sprzedaży z   samochodów o   ład. do 1,5t -                                                                         30,00zł  

6.   Przy sprzedaży z   samochodów ciężarowych powyżej 1,5t -                                             35,00zł  

§   2.   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

1)   Pobór opłaty targowej powierza się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej Spółka z   o. o. w   Porębie.  

2)   Straży Miejskiej w   Porębie.  

§   3.   Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne w   wysokości 12% osiągniętych wpływów z   inkasa opłaty, za wyjątkiem Straży Miejskiej, której wynagrodzenie za pobraną opłatę nie przysługuje .  

§   4.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§   6.   Traci moc uchwała Nr XII/91/11 Rady Miasta Poręba z   dnia 28 listopada 2011r. w   sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od 1   stycznia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Gabriel   Zieliński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »