| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/158/12 Rady Miasta Poręba

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym(tekst jednolity; Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art.18a, art.19 pkt 1   lit.f,pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity;Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z   późn.zm.) w   zw. z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. z   dnia 14 sierpnia 2012r, poz.587).  

Rada Miasta Poręba  
u c h w   a l a:  

§   1.   Ustalić na terenie miasta Poręba roczną stawkę opłaty od posiadania psów pobieraną od osób fizycznych posiadających psy, nie objęte ustawowym zwolnieniem w   wysokości-     30,00zł.  

§   2.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a   w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w   terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W   przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w   ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w   którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.  

§   3.   Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta lub w   kasie Urzędu Miasta Poręba.  

§   4.   Pobór opłaty może odbywać się również w   drodze inkasa. Inkasentami opłaty są jednostki administrujące zasobami mieszkaniowymi na obszarze miasta Poręba, wyszczególnione w   § 5   uchwały.  

§   5.   Prowizja w   wysokości 12% od zainkasowanych sum opłaty przysługuje następującym inkasentom :  

1.   Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Poręba” w   Porębie.  

2.   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej Spółka z   o. o. w   Porębie.  

§   6.   Pobrane w   danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Miasta do 5   dnia miesiąca następnego.  

§   7.   Traci moc Uchwała Nr XII/92/11 Rady Miasta Poręba z   dnia 28 listopada 2011r. wsprawie opłaty od posiadania psów.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba .  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od 1   stycznia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Gabriel   Zieliński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »