| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 90/XIV/2012 Rady Gminy Przyrów

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust 1, art. 41ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z   2001r. z   późn. zmianami/; art. 4   ust.1, art.4 ust.1 i   art.13 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 68 poz. 449 z   2007r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych /t.j. z   dnia 17 maja 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, z   późn. zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 02 sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. poz. 587). i   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 08-października 2012 roku w   sprawie stawek minimalnych obowiązujących w   roku 2013.  

§   1.  

Ustala się stawki podatku od środków transportowych w   wysokości:  

             

1)   1. Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

 Rodzaj środka transportowego  

Stawka podatku w   złotych od pojazdów  
posiadających katalizator,  
instalację gazową lub dostosowanych  
do innego paliwa ekologicznego  


Od pozostałych  
 

1  

2  

3  

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  

 

 

- samochody   wyprodukowane   po   roku   1997  

416,-  

482,-  

- samochody wyprodukowane przed rokiem 1997  

554,-  

607,-  

b) powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie  

 

 

- samochody wyprodukowane po roku 1997  

609,-  

671,-  

- samochody   wyprodukowane   przed   rokiem   1997  

641,-  

694,-  

c) powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton  

 

 

- samochody wyprodukowane po roku 1997  

714,-  

766,-  

- samochody wyprodukowane przed rokiem 1997  

820,-  

872,-  

             

2)   Od ciągnika siodłowego i   balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

 


Rodzaj środka transportowego  
 

Stawka podatku w   złotych  
Od pojazdów posiadających katalizator,  
instalację gazową lub dostosowanych  
do innego paliwa ekologicznego  Od   pozostałych  

1  

2  

3  

od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

 

- samochody wyprodukowane po roku 1997  

589,-  

831,-  

- samochody   wyprodukowane   przed   rokiem   1997  

882,-  

1.155,-  

             

             

3)   Od przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 


Rodzaj środka transportowego  
 

Stawka podatku w   złotych  
Od pojazdów posiadających katalizator,  
instalację gazową lub dostosowanych  
do innego paliwa ekologicznego  
 


Od   pozostałych  
 

1  

2  

3  

- przyczepy i   naczepy wyprodukowane po roku 1997  

326,-  

357,-  

- przyczepy i   naczepy   wyprodukowane   przed   rokiem   1997  

346,-  

368,-  

             

4)   Od autobusów:  

 Rodzaj środka transportowego  
 

Stawka podatku w   złotych  
Od pojazdów posiadających  
katalizator, instalację gazową  
lub dostosowanych  
do innego paliwa ekologicznego  Od   pozostałych  
 

1  

2  

3  

a) o   liczbie miejsc siedzących poniżej 30:  

 

 

- wyprodukowane po roku 1997  

484,-  

589,-  

- wyprodukowane przed rokiem 1997  

651,-  

799,-  

b) o   liczbie   miejsc   siedzących   równej   lub   wyższej   niż   30:  

 

 

- wyprodukowane po roku 1997  

589,-  

715,-  

- wyprodukowane przed rokiem 1997  

1.082,-  

1.334,-  

             

5)   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Rodzaj pojazdu  

oś jezdna z   zawieszeniem  
pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za  
równoważne  

inne  
zawieszenia osi  
jezdnych  

1  

2  

3  

a) dwie osie :  

 

 

- od 12 ton do poniżej 13 ton  

935,-  

1.040,-  

- od 13 ton do poniżej 14 ton  

997,-  

1.102,-  

- od 14 ton do poniżej 15 ton  

1050,-  

1.155,-  

- od 15 ton wzwyż  

1.102,-  

1.386,-  

b) trzy osie:  

 

 

- od 12 ton do poniżej 17 ton  

589,-  

704,-  

- od 17 ton do poniżej 19 ton  

704,-  

809,-  

- od 19 ton do poniżej 21 ton  

882,-  

1.040,-  

- od 21 ton do poniżej 23 ton  

1.040,-  

1.397,-  

- od 23 ton do poniżej 25 ton  

1.176,-  

1.765,-  

- od 25 ton wzwyż  

1.219-  

1.765,-  

c) cztery osie i   więcej  

 

- od 12 ton do poniżej 25 ton  

766,-  

809,-  

- od 25 ton do poniżej 27 ton  

1.345,-  

1.407,-  

- od 27 ton do poniżej 29 ton  

1.649,-  

1.849,-  

- od 29 ton do poniżej 31   ton  

1.849,-  

2.710,-  

- od 31 ton wzwyż  

1.849,-  

2.710,-  

 

             

6)   Od ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Rodzaj pojazdu  

oś jezdna z   zawieszeniem  
pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za  
równoważne  

inne  
zawieszenia osi  
jezdnych  

1  

2  

3  

a) dwie osie:  

 

- od 12 ton do poniżej 18 ton  

1.754,-  

1.817,-  

- od 18 ton do poniżej 25 ton  

1.870,-  

1.912,-  

- od 25 ton do poniżej 31 ton  

1.912,-  

2.017,-  

- od 31 ton wzwyż  

1.975,-  

2.142,-  

b) trzy osie:  

 

- od 12 ton do poniżej 40 ton  

1.944,-  

1.944,-  

- od 40 ton  

2.342,-  

2.762,-  

c) cztery osie i   więcej  

 

- od 12 ton do poniżej 40 ton  

2.101,-  

2101,-  

- od 40 ton wzwyż  

2.731,-  

2.762,-  

 

             

7)   Od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego:  

 

Rodzaj pojazdu  

oś jezdna z   zawieszeniem  
pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za  
równoważne  

inne  
zawieszenia osi  
jezdnych  

1  

2  

3  

a) jedna oś:  

 

- od 12 ton do poniżej 18 ton  

484,-  

536,-  

- od 18 ton do poniżej 25 ton  

589,-  

620,-  

- od 25 ton  

641,-  

746,-  

b) dwie osie:  

 

- od 12 ton do poniżej 28 ton  

484,-  

536,-  

- od 28 ton do poniżej 33 ton  

851,-  

966,-  

- od 33 ton do poniżej 38 ton  

1.271,-  

1.402,-  

- od 38 ton wzwyż  

1.524,-  

1.912,-  

c) trzy osie i   więcej  

 

- od 12 ton do poniżej 38 ton  

766,-  

1.050,-  

- od 38 ton wzwyż  

1.102,-  

1.429,-  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

             

             

§   3.  

Uchyla się uchwałę Nr 56/VIII/2011 z   dnia 10.listopada 2011 roku  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Przyrowie.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 01stycznia 2013 roku .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Rajmund   Michalik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »