| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391), art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pszowie  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w   § 2.  

§ 2.  

Dla nieruchomości wymienionej w   §1 ustala się następujące miesięczne stawki opłaty:  

1.   jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny - 22,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie.  

2.   jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny - 11,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie.  

§ 4.  

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, ustala się następujące stawki opłat obowiązujące na terenie Gminy Pszów, za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1.   jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   za każdy pojemnik o   pojemności 110 l. - 120 l.                               - 34,00 zł.  

b)   za każdy pojemnik o   pojemności 240 l.                                             - 56,00 zł.  

c)   za każdy pojemnik o   pojemności 1100 l.                                             - 150,00 zł.  

2.   jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   za każdy pojemnik o   pojemności 110 l. - 120 l.                               - 17,00 zł.  

b)   za każdy pojemnik o   pojemności 240 l.                                             - 28,00 zł.  

c)   za każdy pojemnik o   pojemności 110 l.                                             -   75,00   zł.  

§ 5.  

Zbieranie odpadów w   sposób selektywny polega na odzyskaniu surowców (papier, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne) ze strumienia odpadów powstających na nieruchomości w   ilości stanowiącej co najmniej 30% objętości wszystkich odpadów wytworzonych na tej nieruchomości.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pszowie  


Paweł   Kowol

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »