| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/316/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1   i   art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z   2001 r. nr 14 2, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6k ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012r. poz. 391), po konsultacjach z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie,  

 

Rada Gminy Rudziniec  
uchwala, co następuje:  

 

§   1.   W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i   stawki opłaty, wskazanej w   § 2   nin. uchwały.  

 

§   2.   1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   § 1   w wysokości 14,00 zł miesięcznie.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   § 1, jeżeli odpady zbierane są w   sposób selektywny w   wysokości 8,00 zł miesięcznie.  

 

§   3.   1.   Ustala się miesięczną stawkę za pojemniki na odpady komunalne o   pojemności:  

1)   0,12 m³ – 26,96 zł  

2)   0,24 m³ - 47,37 zł  

3)   1,1 m³ - 111,03 zł  

4)   3 m³ - 325,89 zł  

5)   5 m³ - 516,26 zł  

6)   7 m³ - 713,90 zł.  

2.   Jeżeli odpady komunalne na danej nieruchomości są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, to ustala się niższą stawkę za pojemnik na odpady komunalne o   pojemności:  

1)   0,12 m³ – 17,97 zł  

2)   0,24 m³ – 31,58 zł  

3)   1,1 m³ - 74,02 zł  

4)   3 m³ - 217,26 zł  

5)   5 m³ - 344,17 zł  

6)   7 m³ - 475,93 zł.  

 

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.  

 

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bernard   Kukowka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »