| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/316/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1   i   art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z   2001 r. nr 14 2, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6k ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012r. poz. 391), po konsultacjach z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie,  

 

Rada Gminy Rudziniec  
uchwala, co następuje:  

 

§   1.   W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i   stawki opłaty, wskazanej w   § 2   nin. uchwały.  

 

§   2.   1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   § 1   w wysokości 14,00 zł miesięcznie.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   § 1, jeżeli odpady zbierane są w   sposób selektywny w   wysokości 8,00 zł miesięcznie.  

 

§   3.   1.   Ustala się miesięczną stawkę za pojemniki na odpady komunalne o   pojemności:  

1)   0,12 m³ – 26,96 zł  

2)   0,24 m³ - 47,37 zł  

3)   1,1 m³ - 111,03 zł  

4)   3 m³ - 325,89 zł  

5)   5 m³ - 516,26 zł  

6)   7 m³ - 713,90 zł.  

2.   Jeżeli odpady komunalne na danej nieruchomości są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, to ustala się niższą stawkę za pojemnik na odpady komunalne o   pojemności:  

1)   0,12 m³ – 17,97 zł  

2)   0,24 m³ – 31,58 zł  

3)   1,1 m³ - 74,02 zł  

4)   3 m³ - 217,26 zł  

5)   5 m³ - 344,17 zł  

6)   7 m³ - 475,93 zł.  

 

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.  

 

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bernard   Kukowka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »