| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/317/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012r. poz. 391),  
po konsultacjach z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie,  

Rada Gminy Rudziniec  
uchwala, co następuje:  

 

§   1.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie co kwartał, w   łącznej wysokości stanowiącej sumę opłat za trzy miesiące kalendarzowe, w   terminach:  

1)   do 15 marca danego roku – za I   kwartał;  

2)   do 15 maja danego roku – za II kwartał;  

3)   do 15 września danego roku – za III kwartał;  

4)   do 15 listopada danego roku – za IV kwartał.  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 15 września 2013r.  

 

§   2.   Opłata będzie uiszczana gotówką w   kasie Urzędu Gminy w   Rudzińcu, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy Rudziniec.  

 

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.  

 

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bernard   Kukowka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »