| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/317/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012r. poz. 391),  
po konsultacjach z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie,  

Rada Gminy Rudziniec  
uchwala, co następuje:  

 

§   1.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie co kwartał, w   łącznej wysokości stanowiącej sumę opłat za trzy miesiące kalendarzowe, w   terminach:  

1)   do 15 marca danego roku – za I   kwartał;  

2)   do 15 maja danego roku – za II kwartał;  

3)   do 15 września danego roku – za III kwartał;  

4)   do 15 listopada danego roku – za IV kwartał.  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 15 września 2013r.  

 

§   2.   Opłata będzie uiszczana gotówką w   kasie Urzędu Gminy w   Rudzińcu, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy Rudziniec.  

 

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.  

 

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bernard   Kukowka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »