| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/75/208/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.5 ust.1,2 ustawy z   dnia 12   stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1) (j.t. Dz. U   z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)  


Rada Gminy Suszec  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określić wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości zwanego dalej podatkiem:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - 0,88 zł od 1   m² powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1m² powierzchni  

za wyjątkiem gruntów oznaczonych symbolem:  

-   „Ws ” grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi - 0,06 zł od 1m² powierzchni,  

-   „dr” drogi za wyjątkiem gruntów określonych w   art. 2   ust.3 pkt 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych) - 0,06 zł od 1m² powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych - 0,73 zł od 1m² powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,40 zł od 1m² powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1m² powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,90 zł od 1m² powierzchni użytkowej,  

e)   od pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,57 zł od 1m² powierzchni użytkowej;  

3)   od budowli   - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12   stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1) .  

§   2.  

Traci moc uchwała Nr XII/98/110/2011 Rady Gminy Suszec z   dnia 27 października 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec  


Andrzej   Urbanek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »