| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/76/209/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 25 października 2012r.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz.1591 ze zm.), art.10 ustawy z   dnia 12   stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1) ( j. t. Dz. U. z   2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)  


Rada Gminy Suszec  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Suszec jak w   załącznikach od 1   do 3   niniejszej uchwały będących jej integralną częścią.  

§   2.  

Traci moc uchwała Nr XII/102/114/2011 Rady Gminy Suszec z   dnia 27 października 2011r. w   sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XXV/76/209/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 października 2012 r.

1.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

(art. 8   pkt 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

                            Dopuszczalna masa całkowita w   tonach                    

    powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

        Powyżej 5,5 do 9   włącznie  

            Powyżej 9   i mniej niż 12  

Stawka podatku w   złotych  

438  

900  

1060  

2.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

(art. 8   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Stawka podatku ( w   złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna(osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12  

13  

1108  

1340  

13  

14  

1108  

1346  

14  

15  

1150  

1448  

15  

 

1388  

1512  

 

3 osie  

12  

17  

1388  

1442  

17  

19  

1442  

1512  

19  

21  

1512  

1560  

21  

23  

1560  

1634  

23  

25  

1682  

1860  

25  

 

1682  

1898  

 

4 osie i   więcej  

12  

25  

1280  

1444  

25  

27  

1666  

1928  

27  

29  

1780  

1972  

29  

31  

1972  

2884  

31  

 

1972  

2884  

3.   Autobusy  

(art. 8   pkt 7   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

                                                                    Liczba miejsc do siedzenia                                        

                                      mniejszej niż 30 miejsc  

                        równej lub wyższej niż 30 miejsc  

                                Stawka podatku w   złotych  

764  

1870  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  XXV/76/209/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 października 2012 r.

Tabele stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu  

1.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton ( art. 8   pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

                                                      Masa całkowita zespołu pojazdów w   tonach                                      

                        od 3,5 tony do7 ton  

                        Powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton  

                                                Stawka podatku w   złotych  

972  

1088  

2.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ( art. 8   pkt 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy +naczepa,  
ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna(osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12  

18  

692  

1040  

18  

25  

1040  

1228  

25  

31  

1442  

1940  

31  

 

1860  

2232  

 

3 osie  

12  

40  

2080  

2116  

40  

 

2310  

2884  

 

4 osie i   więcej  

12  

40  

2080  

2116  

40  

 

2310  

2884  

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  XXV/76/209/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 października 2012 r.

Tabele stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu  

1.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8   pkt 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

                                  Stawka podatku (w złotych)                              

                                                      956                                                    

2.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8   pkt 6   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  

naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy  

(w tonach)  

Stawka podatku ( w   złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1 oś  

12  

18  

276  

400  

18  

25  

386  

458  

25  

36  

506  

650  

36  

 

763  

794  

 

2 osie  

12  

28  

442  

520  

28  

33  

712  

990  

33  

37  

990  

1504  

37  

 

1340  

1976  

 

3 osie i   więcej  

12  

36  

1094  

1164  

36  

37  

1180  

1548  

37  

 

1624  

2058  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »