| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/76/209/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 25 października 2012r.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz.1591 ze zm.), art.10 ustawy z   dnia 12   stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1) ( j. t. Dz. U. z   2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)  


Rada Gminy Suszec  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Suszec jak w   załącznikach od 1   do 3   niniejszej uchwały będących jej integralną częścią.  

§   2.  

Traci moc uchwała Nr XII/102/114/2011 Rady Gminy Suszec z   dnia 27 października 2011r. w   sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XXV/76/209/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 października 2012 r.

1.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

(art. 8   pkt 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

                            Dopuszczalna masa całkowita w   tonach                    

    powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

        Powyżej 5,5 do 9   włącznie  

            Powyżej 9   i mniej niż 12  

Stawka podatku w   złotych  

438  

900  

1060  

2.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

(art. 8   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Stawka podatku ( w   złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna(osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12  

13  

1108  

1340  

13  

14  

1108  

1346  

14  

15  

1150  

1448  

15  

 

1388  

1512  

 

3 osie  

12  

17  

1388  

1442  

17  

19  

1442  

1512  

19  

21  

1512  

1560  

21  

23  

1560  

1634  

23  

25  

1682  

1860  

25  

 

1682  

1898  

 

4 osie i   więcej  

12  

25  

1280  

1444  

25  

27  

1666  

1928  

27  

29  

1780  

1972  

29  

31  

1972  

2884  

31  

 

1972  

2884  

3.   Autobusy  

(art. 8   pkt 7   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

                                                                    Liczba miejsc do siedzenia                                        

                                      mniejszej niż 30 miejsc  

                        równej lub wyższej niż 30 miejsc  

                                Stawka podatku w   złotych  

764  

1870  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  XXV/76/209/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 października 2012 r.

Tabele stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu  

1.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton ( art. 8   pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

                                                      Masa całkowita zespołu pojazdów w   tonach                                      

                        od 3,5 tony do7 ton  

                        Powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton  

                                                Stawka podatku w   złotych  

972  

1088  

2.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ( art. 8   pkt 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy +naczepa,  
ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna(osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12  

18  

692  

1040  

18  

25  

1040  

1228  

25  

31  

1442  

1940  

31  

 

1860  

2232  

 

3 osie  

12  

40  

2080  

2116  

40  

 

2310  

2884  

 

4 osie i   więcej  

12  

40  

2080  

2116  

40  

 

2310  

2884  

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  XXV/76/209/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 października 2012 r.

Tabele stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu  

1.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8   pkt 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

                                  Stawka podatku (w złotych)                              

                                                      956                                                    

2.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8   pkt 6   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)  

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  

naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy  

(w tonach)  

Stawka podatku ( w   złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1 oś  

12  

18  

276  

400  

18  

25  

386  

458  

25  

36  

506  

650  

36  

 

763  

794  

 

2 osie  

12  

28  

442  

520  

28  

33  

712  

990  

33  

37  

990  

1504  

37  

 

1340  

1976  

 

3 osie i   więcej  

12  

36  

1094  

1164  

36  

37  

1180  

1548  

37  

 

1624  

2058  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »