| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 145/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k i   art. 6j ust. 5   w związku z   art. 6i i   art. 6j ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. Z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Świerklany uchwala :  

§   1.   1.   Ustala się, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za osobę wynosi   17,12   złotych miesięcznie.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   ilości nie mniejszej niż 4   worki na mieszkańca na rok - w   wysokości   9,84   złotych miesięcznie za osobę.  

§   2.   1.   Ustala się, że stawka opłaty, w   przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady, za pojemniki z   odpadami komunalnymi wynosi:  

1)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 110 litrów –   58,71   złotych miesięcznie;  

2)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 140 litrów –   74,73   złotych miesięcznie;  

3)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 220 litrów –   117,45   złotych miesięcznie;  

4)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 240 litrów –   128,14   złotych miesięcznie;  

5)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 1100 litrów –   587,21   złotych miesięcznie.  

2.   Jeśli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik, w   wysokości:  

1)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 110 litrów –   20,96   złotych miesięcznie;  

2)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 140 litrów –   26,68   złotych miesięcznie;  

3)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 220 litrów –   41,93   złotych miesięcznie;  

4)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 240 litrów –   45,75   złotych miesięcznie;  

5)   opłata za jeden pojemnik o   pojemności 1100 litrów –   209,65   złotych miesięcznie.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu:  

1.   na tablicach informacyjnych w   sołectwach Gminy Świerklany  

2.   na stronie internetowej Gminy Świerklany www.swierklany.pl  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.  


§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje od dnia 01.07.2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »