| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/349/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8   i 9   ustawy z   dnia 21 marca 1985 roku o   drogach publicznych (t.j. Dz. U. z   2007r. Nr 19 poz. 115 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry  

Rada Miejska w   Tarnowskich Górach  

uchwala:  

§   1.   1.   Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych w   mieście Tarnowskie Góry, na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym,  

2)   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3)   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt. 1-3.  

2.   Za zajęcie 1   m² powierzchni dróg gminnych, o   których mowa w   ust. 1   pkt. 1,3 i   4 ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia, w   następującej wysokości:  

1)   jezdni do 50% szerokości - 1,50 zł  

2)   jezdni od 50% do 100 % szerokości - 4,00 zł  

3)   chodników - 1,00 zł  

4)   parkingi - 0,10 zł  

5)   pozostałych elementów pasa drogowego - 0,50 zł  

6)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,50 zł  

7)   reklamy - 0,50 zł  

3.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   ust. 1   pkt. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:  

1)   w jezdni, chodniku - 12,50 zł  

2)   w pozostałych elementach pasa drogowego - 6,00 zł  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXXIV/297/2004 Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach z   dnia 2   grudnia 2004 roku w   sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eco Carport

Producent i dystrybutor wiat z drewna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »