| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/349/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8   i 9   ustawy z   dnia 21 marca 1985 roku o   drogach publicznych (t.j. Dz. U. z   2007r. Nr 19 poz. 115 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry  

Rada Miejska w   Tarnowskich Górach  

uchwala:  

§   1.   1.   Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych w   mieście Tarnowskie Góry, na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym,  

2)   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3)   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt. 1-3.  

2.   Za zajęcie 1   m² powierzchni dróg gminnych, o   których mowa w   ust. 1   pkt. 1,3 i   4 ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia, w   następującej wysokości:  

1)   jezdni do 50% szerokości - 1,50 zł  

2)   jezdni od 50% do 100 % szerokości - 4,00 zł  

3)   chodników - 1,00 zł  

4)   parkingi - 0,10 zł  

5)   pozostałych elementów pasa drogowego - 0,50 zł  

6)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,50 zł  

7)   reklamy - 0,50 zł  

3.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   ust. 1   pkt. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:  

1)   w jezdni, chodniku - 12,50 zł  

2)   w pozostałych elementach pasa drogowego - 6,00 zł  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXXIV/297/2004 Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach z   dnia 2   grudnia 2004 roku w   sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »