| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/203/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 128, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 10) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r.poz.749) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. Monitor Polski z dnia 14.08.2012 roku Nr 116, poz. 587

Rada Gminy Tworóg uchwala:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Tworóg

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Ustala dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Tworóg w wysokości 3,00 zł od każdego rozpoczętego metra kwadratowego powierzchni zajmowanej na potrzeby handlu nie więcej niż 757,79 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2) Pobór opłaty targowej powierza się w miejscowości Brynek Panu Januszowi Kaszuba zam. Brynek, ul.Boczna 4, w miejscowości Boruszowice - Hanusek Panu Marianowi Łuczak zam. Boruszowice, ul. Traugutta 2A, w miejscowości Koty Panu Bernardowi Kontnemu zam. Koty, ul. Polna 6, w miejscowości Nowa Wieś Tworoska Pani Reginie Mika zam. Nowa Wieś Tworoska, ul. Wiejska 105, w miejscowości Połomia Panu Stefanowi Paś zam. Tarnowskie Góry, ul. Ułańska 11D, w miejscowości Świniowice Pani Teresie Ziaja zam. Świniowice ul. Wiejska 67A, w miejscowości Tworóg Panu Krzysztofowi Postułka zamieszkałego Tworóg ul. Zamkowa 27, w miejscowości Wojska Panu Janowi Siwiec zam. Wojska, ul. Powstańców Śląskich 73/4.

3) Ustala się wynagrodzenie inkasenta, za pobór opłaty targowej w wysokości 25% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4) Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, na 5 dzień roboczy po zakończeniu kwartału I, II, III, a za IV kwartał dzień 31 grudnia roku podatkowego lub ostatni dzień roboczy na rachunek Gminy Tworóg

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XV/110/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »