| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/230/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391), Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą, uiszcza się raz na kwartał, do 20 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału, tj.

1) za I kwartał do 20 marca danego roku,

2) za II kwartał do 20 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 20 września danego roku,

4) za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w ust. 1.

3. W przypadku zwiększenia wysokości opłaty w ostatnim miesiącu kwartału możliwe jest uregulowanie dopłaty za ten miesiąc wraz z opłatą za kolejny kwartał.

§ 2.

Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, upływa w dniu 20 września 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 3.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Wilamowicach lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wilamowice.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w Wilamowicach, biorąc pod uwagęwarunki miejscowe, określiła termin, częstotliwośći tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjęcie kwartalnego  okresu rozliczeniowego ma na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu, sprawną analizę stanu należności oraz  reakcję na ewentualny brak wpłaty, bądź wpłaty kwoty niższej niż zadeklarowano przez właścicieli nieruchomości w deklaracji.

Wskazane terminy i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwolą mieszkańcom na wnoszenie opłat w cyklu miesięcznym lub w innych dowolnych terminach, z zachowaniem terminu kwartalnego.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na wydzielony rachunek bankowy Gminy.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »