| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/247/2012 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca  
1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tj. Dz.U z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) –   Rada Miejska w   Żywcu uchwala co następuje:  

§   1.  

              Stawka podatku od nieruchomości na 2013 rok dla podmiotów wymienionych w   art. 3   ust. 1, ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych od budynków, budowli, gruntów wynosi rocznie:  

1)   Od budynków mieszkalnych lub ich części  

-                 od 1   m   2   powierzchni użytkowej     0,66 zł  

2)   Od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   tym również piwnic  

-   od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 22,11 zł  

3)   Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

-                 od 1   m   2   powierzchni użytkowej     10,29 zł  

4)   Od budynków lub ich części związanych z   udzieleniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  

-                 - od 1   m   2   powierzchni użytkowej   4,61 zł  

5)   Od budynków gospodarczych niezwiązanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej  

-   od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 6,95 zł  

6)   Garaże zharmonizowane – kompleksy niezwiązane z   prowadzeniem działalności gospodarczej  

-   od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 7,31 zł  

7)   Garaże pozostałe niezwiązane z   prowadzeniem działalności gospodarczej  

-   od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 7,31 zł  

8)   Od pozostałych budynków niewymienionych w   pkt 1   – 7, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

-                 od 1   m   2   powierzchni użytkowej   – 6,95 zł  

9)   Od budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej   – 2   % wartości  

10)   Od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków  

-   od 1   m   2   powierzchni   – 0,79 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych  

-   od 1   ha powierzchni   – 4,49 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

-                 od 1   m   2   powierzchni   – 0,31 zł  

d)   pozostałych niezabudowanych wg klasyfikacji Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane)  

-                 od 1   m   2   powierzchni   – 0,15 zł  

§   2.  

              Uchyla się Uchwałę nr XXXIV/235/2012 Rady Miejskiej w   Żywcu z   dnia 25 października 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.  

§   3.  

              Traci moc Uchwała Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w   Żywcu z   dnia 27 października 2011 w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.  

§   4.  

1)   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

2)   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

3)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żywcu  


Krzysztof   Greń

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »