| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 229/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 4l ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   200lr., Nr l42, poz.159l z   późn.zm.), art. 15 i   art. 19 pkt 1   lit. a) pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz.613, z   późn. zm.)   Rada Miejska w   Kłobucku u   c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   1.   Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w   tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Kłobuck. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.  

§   2.   1.   Stawka opłaty targowej uzależniona jest od zajętej przez dokonującego sprzedaży powierzchni (wyjątek stanowi handel obnośny i   z wózka) oraz od miejsca prowadzenia sprzedaży.  

2.   Pod pojęciem zajmowanej powierzchni należy rozumieć obszar służący dokonującemu sprzedaży wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a   w szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu w   tym samochodu pełniącego rolę lady sprzedażnej, magazynowania towarów i   składowania opakowań po towarach, jak również obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego handlującego.  

3.   Pod pojęciem sprzedaży należy rozumieć nie tylko zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także wyjście z   ofertą i   wystawienie towaru.  

§   3.   1.   Ustala się dzienną stawki opłaty targowej  

1)   w zależności od miejsca prowadzenia sprzedaży :  

 

Lp.  

Aleja sektor  

Numer  
miejsca  

Wysokość opłaty targowej  

1.  

Aleja główna  

0-199  

24,00 zł  

2.  

Aleja główna  

200-206  

10,00 zł  

3.  

Sektor A  

1-24  

22,00 zł  

4.  

Sektor B  

1-24  

22,00 zł  

5.  

Sektor C  

1-20  

22,00 zł  

6.  

Sektor D  

1- 17  

22,00 zł  

7.  

Sektor E  

1- 23  

22,00 zł  

8.  

Sektor F  

1-11  

22,00 zł  

9.  

Sektor G  

1-12  

22,00 zł  

10.  

Sektor H  

1-13  

22,00 zł  

11.  

Sektor I  

1-34 i   67-97  

22,00 zł  

12.  

Sektor I  

35-66  

40,00zł  

13.  

Sektor J  

1-4  

5,00 zł  

14.  

Sektor K  

1-101  

22,00 zł  

15.  

Sektor przy MOK i   ZUS ZUS  

1-68  

22,00 zł  

16.  

Sektor przy MOK i   ZUS  

69-74  

5,00 zł  

2)   W pozostałych przypadkach:  

-   za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni – 2,00zł.  

-   za sprzedaż obnośną z   ręki , kosza, wiadra - 5,00 zł  

-   za sprzedaż z   wózka - 10,00 zł  

3)   W trakcie odbywających się na terenie miasta imprez artystyczno-rozrywkowych i   sportowych za sprzedaż towarów lub usług  

-   za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni – 10,00 zł.  

-   za sprzedaż obnośną z   ręki lub kosza - 5,00 zł  

-   za sprzedaż z   wózka - 10,00 zł  

4)   Jeżeli oferowane towary podlegają opłacie targowej w   rożnej wysokości pobiera się jedną opłatę wg wyższej stawki.  

§   4.   Do poboru opłaty targowej w   drodze inkasa wyznacza się Ośrodek Sportu i   Rekreacji w   Kłobucku  

§   5.   Wszystkich dokonujących sprzedaży zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka  

§   7.   Traci moc Uchwała Nr 8/II/2010 z   dnia 6   grudnia 2010r. w   sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej , Uchwała Nr 17/III/2010 z   dnia 28 grudnia 2010r. w   sprawie: zmiany uchwały Nr 8/II/2010 z   dnia 6   grudnia 2010r. w   sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, Uchwała Nr 262/XXI/2004 Rady Miejskiej w   Kłobucku dnia 5   grudnia 2004 roku w   sprawie: zarządzenia poboru opłaty targowej w   drodze inkasa, określenia inkasenta i   wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwała Nr 399/XXXVII/2006 z   dnia 6   czerwca 2006 roku w   sprawie zmiany Uchwały Nr 262/XXI/2004 Rady Miejskiej w   Kłobucku dnia 5   grudnia 2004 roku w   sprawie: zarządzenia poboru opłaty targowej w   drodze inkasa, określenia inkasenta i   wysokości wynagrodzenia za inkaso  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   kwietnia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kłobucku  


inż.   Józef   Batóg

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »