| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/204/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.) art.10 ust.1 i   2 i   art.12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010 r: Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r.( M.P. Nr 116, poz. 587)   oraz z   dnia 8   października 2012 r. w   sprawie stawek podatku od środkow transportowych obowiazujacych w   2013 r.(M.P. Nr 148 poz.743)   Rada Gminy Lelów  

uchwala:  

§   1.  

Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok :  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Powyżej 3,5 do 5,5  
włącznie  

Powyżej 5,5 do 9  
włącznie  

Powyżej 9   i mniej  
niż 12  

Stawka podatku w   złotych  

  240  

  359  

  479  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  
 

Zawieszenie osi  
pneumatyczne lub równoważne  

Inny system  
zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

12  

13  

  180  

  419  

13  

14  

  359  

539    

14  

15  

539    

779    

15  

-  

779    

1618    

 

3 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

17  

  359  

  599  

17  

19  

599    

  839  

19  

21  

839    

1198    

21  

23  

1078    

1678    

23  

25  

1318    

1917    

25  

-  

1558  
 

2157    

 


4 osie i   więcej  

Stawka podatku w   złotych  

12  

25  

  839  

1198    

25  

27  

1198    

1678    

27  

29  

1678    

2157    

29  

31  

2157    

2996    

31  

 

2516    

3116    

2)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton                                                                                                                   719 zł.  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  
w tonach  


2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

18  

  599  

839    

18  

25  

  839  

1078    

25  

31  

  1078  

1438    

31  

-  

  1738  

2397    

 

 

3 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

40  

  1797  

2397    

40  

-  

  2277  

3116    

3)   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego                                                                                                                                                             359 zł.  

4)   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i   wyższą niż 12 ton z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  


1 oś  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

18  

  479  

  599  

18  

25  

  599  

  719  

25  

-  

719    

959    

 

 2 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

28  

  479  

719    

28  

33  

  959  

  1198  

33  

38  

  1198  

  1678  

38  

-  

  1678  

  2157  

 

 

3 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

38  

  1019  

  1438  

38  

-  

  1438  

  1558  

5)   Autobusy  

 

Mniej niż 30 miejsc  

Równej lub więcej niż 30 miejsc  


Stawka podatku w   złotych  

  1438  

  1797  

§   2.  

Zwalnia się z   podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i   turystyki, kultury, oświaty i   wychowania i   opieki społecznej - nie przeznaczonych doprowadzenia działalności gospodarczej.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XVIII/109/2011 Rady Gminy Lelów z   dnia4 listopada 2011 r w   sprawie podatku od środków transportowych na 2012 r.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dziennik Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą od dnia 1   stycznia 2013 r .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »