| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/204/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.) art.10 ust.1 i   2 i   art.12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010 r: Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r.( M.P. Nr 116, poz. 587)   oraz z   dnia 8   października 2012 r. w   sprawie stawek podatku od środkow transportowych obowiazujacych w   2013 r.(M.P. Nr 148 poz.743)   Rada Gminy Lelów  

uchwala:  

§   1.  

Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok :  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Powyżej 3,5 do 5,5  
włącznie  

Powyżej 5,5 do 9  
włącznie  

Powyżej 9   i mniej  
niż 12  

Stawka podatku w   złotych  

  240  

  359  

  479  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  
 

Zawieszenie osi  
pneumatyczne lub równoważne  

Inny system  
zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

12  

13  

  180  

  419  

13  

14  

  359  

539    

14  

15  

539    

779    

15  

-  

779    

1618    

 

3 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

17  

  359  

  599  

17  

19  

599    

  839  

19  

21  

839    

1198    

21  

23  

1078    

1678    

23  

25  

1318    

1917    

25  

-  

1558  
 

2157    

 


4 osie i   więcej  

Stawka podatku w   złotych  

12  

25  

  839  

1198    

25  

27  

1198    

1678    

27  

29  

1678    

2157    

29  

31  

2157    

2996    

31  

 

2516    

3116    

2)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton                                                                                                                   719 zł.  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  
w tonach  


2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

18  

  599  

839    

18  

25  

  839  

1078    

25  

31  

  1078  

1438    

31  

-  

  1738  

2397    

 

 

3 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

40  

  1797  

2397    

40  

-  

  2277  

3116    

3)   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego                                                                                                                                                             359 zł.  

4)   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i   wyższą niż 12 ton z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  


1 oś  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

18  

  479  

  599  

18  

25  

  599  

  719  

25  

-  

719    

959    

 

 2 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

28  

  479  

719    

28  

33  

  959  

  1198  

33  

38  

  1198  

  1678  

38  

-  

  1678  

  2157  

 

 

3 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

38  

  1019  

  1438  

38  

-  

  1438  

  1558  

5)   Autobusy  

 

Mniej niż 30 miejsc  

Równej lub więcej niż 30 miejsc  


Stawka podatku w   złotych  

  1438  

  1797  

§   2.  

Zwalnia się z   podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i   turystyki, kultury, oświaty i   wychowania i   opieki społecznej - nie przeznaczonych doprowadzenia działalności gospodarczej.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XVIII/109/2011 Rady Gminy Lelów z   dnia4 listopada 2011 r w   sprawie podatku od środków transportowych na 2012 r.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dziennik Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą od dnia 1   stycznia 2013 r .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »