| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 192/XXIV/2012 Rady Gminy Miedźno

z dnia 6 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych :

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 580,00 zł.

b) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie - 680,00 zł.

c) powyżej 9,0 t i poniżej 12 t - 800,00 zł.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczny osi jezdnych:

Dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
w tonach

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

1.050,00

1.100,00

13

14

1.130,00

1.200,00

14

15

1.200,00

1.250,00

15

1.280,00

1.350,00

Trzy osie

12

17

1.400,00

1.500,00

17

19

1.430,00

1.530,00

19

21

1.450,00

1.550,00

21

23

1.500,00

1.600,00

23

25

1.550,00

1.650,00

25

1.600,00

1.750,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.900,00

2.100,00

25

27

2.050,00

2.250,00

27

29

2.150,00

2.350,00

29

31

2.300,00

2.700,00

31

2.350,00

2.750,00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 t i poniżej 12 t - 980,00 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi jezdnych:

Dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
w tonach

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

1.000,00

1.150,00

18

25

1.120,00

1.320,00

25

31

1.650,00

1.800,00

31

1.800,00

2.100,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.820,00

1.950,00

40

2.300,00

2.700,00

5. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 500,00 zł.

6. Od przyczep i naczep, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą 12 ton lub wyższą:

Dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
w tonach

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

500,00

550,00

18

25

550,00

600,00

25

600,00

650,00

Dwie osie

12

28

650,00

700,00

28

33

870,00

920,00

33

38

1.300,00

1.400,00

38

1.600,00

1.800,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.300,00

1.350,00

38

1.350,00

1.400,00

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniej niż 30 miejsc - 900,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.500,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 111/XV/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »