| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/219/12 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z   2006   r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz.142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z   2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z   2012 r. poz. 567) w   związku z   art. 10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, N 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z   2011 r. Nr 102, poz. 584, N 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) na wniosek Wójta Gminy  

Rada Gminy  
uchwala:  

§   1.   Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 1   stycznia 2013 r. na terenie Gminy Ornontowice:  

1)   od samochodów ciężarowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 1   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 437,00 zł,  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie – 837,00 zł,  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton – 1   201,00 zł;  

2)   od samochodów ciężarowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia według stawek określonych w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały;  

3)   od ciągników siodłowych i   balastowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton – 1   636,00 zł;  

4)   od ciągników siodłowych i   balastowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia według stawek określonych w   załączniku Nr 2   do niniejszej uchwały;  

5)   od przyczep i   naczep, o   których mowa w   art. 8   pkt 5   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 417,00 zł;  

6)   od przyczep i   naczep, o   których mowa w   art. 8   pkt 6   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia według stawek określonych w   załączniku Nr 3   do niniejszej uchwały;  

7)   od autobusów, o   których mowa w   art. 8   pkt 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc – 1   515,00 zł,  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2   247,00 zł.  

§   2.   Ustala się pobór podatku poprzez wpłaty w   kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ornontowice.  

§   3.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Ornontowice Nr XII/113/11 z   dnia 26 października 2011 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1   stycznia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011 r., Nr 275 poz. 4600 ).  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku po uprzednim ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/219/12    
Rady Gminy Ornontowice    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w   art. 8   pkt 2   USTAWY  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w   tonach)  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Dwie osie  

12  

15  

1 385 zł  

1 397 zł  

15  

 

1 543 zł  

1 645 zł  

Trzy osie  

12  

23  

1 839 zł  

1 854 zł  

23  

25  

2 158 zł  

2 169 zł  

25  

 

2 522 zł  

2 537 zł  

Cztery osie i   więcej  

12  

27  

2 169 zł  

2 183 zł  

27  

29  

2 378 zł  

2 406 zł  

29  

31  

2 796 zł  

3 031 zł  

31  

 

3 064 zł  

3 095 zł  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIII/219/12    
Rady Gminy Ornontowice    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w   art. 8   pkt 4   USTAWY  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 

Nie mniej niż  

Mniej niż  

 

Dwie osie  

12  

25  

1 739 zł  

1   872 zł  

25  

31  

2 028 zł  

2 053 zł  

31  

 

2 195 zł  

2 393 zł  

Trzy osie  

12  

40  

2 209 zł  

2 261 zł  

40  

 

2 825 zł  

3 095 zł  

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXIII/219/12    
Rady Gminy Ornontowice    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w   art. 8   pkt 6   USTAWY  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  

Oś jezdna(osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszania osi jezdnych  

 

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Jedna oś  

12  

25  

426 zł  

538 zł  

25  

 

538 zł  

744 zł  

Dwie osie  

12  

28  

446 zł  

616 zł  

28  

33  

803 zł  

1 111 zł  

33  

38  

1 111 zł  

1 700 zł  

38  

 

1 504 zł  

2 221 zł  

Trzy osie  

12  

38  

887 zł  

1 241 zł  

38  

 

1 241 zł  

1 685 zł  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »