| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń

z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (MP. 2012 r., poz. 587) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. 2012, poz. 743) Rada Gminy Przystajń uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin
nie niższe niż EURO 2

pozostałe

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

697

718

powyżej 5,5 do 9,0 włącznie

801

835

powyżej 9,0 i poniżej 12

915

951

2. STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w (tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

15

1138

1298

15

1298

1664

Trzy osie

12

19

1274

1560

19

25

1560

2095

25

1849

2137

Cztery osie i więcej

12

27

1983

2272

27

29

2272

2562

29

31

2562

3080

31

2603

3080


3. STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO I BALASTOWEGO PRZYSTOSOWANE DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUP PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW OD 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2

pozostałe

Od 3,5 i poniżej 12

1030

1061

4. STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO I BALASTOWEGO PRZYSTOSOWANE DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUP PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

miej niż

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1396

1712

18

25

1679

1983

25

31

1945

2272

31

2229

2381

Trzy osie

12

36

2323

2381

36

40

2382

2392

40

2554

3080

5. STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP LUB NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ ZESPOŁU OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Dopuszczalna masa całkowita  (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Od 7 i poniżej 12

785


6. STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

861

930

18

25

930

1063

25

1063

1195

Dwie osie

12

28

1063

1195

28

33

1195

1328

33

38

1328

1693

38

1528

2195

Trzy osie

12

38

1596

1728

38

1728

1995

7. STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2

pozostałe

mniejszej niż 30 miejsc

840

872

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1370

1401

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy dowożące dzieci do szkół będące w posiadaniu gminnych jednostek budżetowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI.66.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuściak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »