| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/152/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i   2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 późn. zm.), art. 6b ustawy z   dnia 15listopada 1984r. o   podatku rolnym (dz.U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.), art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym (Dz.U. z   2002r. Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i   podatku leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej oraz opłaty za psa z   terenu Gminy Radziechowy – Wieprz w   drodze inkasa.  

2.   Inkasentami podatków określonych w   ust. 1   będą:  

-   w sołectwie Radziechowy - Pani Janina Tlałka zamieszkała w   Radziechowach  

-   w sołectwie Przybędza - Pani Maria Górna zamieszkała w   Przybędzy  

-   w sołectwie Wieprz - Pani Maria Hulak zamieszkała w   Wieprzu  

-   w sołectwie Brzuśnik - Pani Cecylia Kupczak zamieszkała w   Brzuśniku  

-   w sołectwie Bystra - Pani Irena Rodak zamieszkała w   Bystrej  

-   w sołectwie Juszczyna - Pan Mieczysław Sygut zamieszkały w   Juszczynie  

§ 2.  

Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów poszczególnych sołectw w   wysokości 10% od zainkasowanej kwoty oraz od wyegzekwowanych podatków zaległych  

§ 3.  

Inkasenci, o   których mowa w   § 1   ust. 2   zobowiązani są rozliczać się z   zainkasowanych kwot niezwłocznie, najpóźniej w   terminie 5   dni roboczych od dnia zainkasowania kwot, wpłacając je w   kasie Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.  

§ 5.  

Traci moc uchwała nr XVII/97/12 z   dnia 27 marca 2012 r. w   sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i   leśnego, należnych od osób fizycznych w   drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  


§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »