| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/154/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art 40 ust. 1   , art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 roku z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 1, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z   2010 Nr 95, poz. 613) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych (M.P. Nr 214 , poz. 587 z   2012 r.)  

Rada Gminy Radziechowy – Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w   następującej wysokości:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków  

od 1   m² powierzchni - 0,81 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  

od 1   ha powierzchni - 4,36 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

od 1   m² powierzchni - 0,37 zł  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych  

od 1   m² powierzchni użytkowej - 0,68 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

od 1   m² powierzchni użytkowej - 20,04 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

od 1   m² powierzchni użytkowej - 10,17 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych  

od 1   m² powierzchni użytkowej - 4,63 zł  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

od 1   m² powierzchni użytkowej - 6,90 zł  

3)   od budowli:  

a)   od budowli rurociągów i   przewodów sieci rozdzielczej wody -   1,5% ich wartości  

b)   od budowli służących do odprowadzania i   oczyszczania ścieków -   1,00% ich wartości  

c)   od pozostałych budowli -   2,00% ich wartości  

§ 2.  

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

budynki i   grunty wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w   zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »