| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/154/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art 40 ust. 1   , art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 roku z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 1, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z   2010 Nr 95, poz. 613) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych (M.P. Nr 214 , poz. 587 z   2012 r.)  

Rada Gminy Radziechowy – Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w   następującej wysokości:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków  

od 1   m² powierzchni - 0,81 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  

od 1   ha powierzchni - 4,36 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

od 1   m² powierzchni - 0,37 zł  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych  

od 1   m² powierzchni użytkowej - 0,68 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

od 1   m² powierzchni użytkowej - 20,04 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

od 1   m² powierzchni użytkowej - 10,17 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych  

od 1   m² powierzchni użytkowej - 4,63 zł  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

od 1   m² powierzchni użytkowej - 6,90 zł  

3)   od budowli:  

a)   od budowli rurociągów i   przewodów sieci rozdzielczej wody -   1,5% ich wartości  

b)   od budowli służących do odprowadzania i   oczyszczania ścieków -   1,00% ich wartości  

c)   od pozostałych budowli -   2,00% ich wartości  

§ 2.  

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

budynki i   grunty wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w   zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »